Prima paginăAnunțuriaugust 2010 › Achizitii publice 06.08.2010
6 august 2010

Achizitii publice 06.08.2010

Stimate colege,
Stimati colegi,

Transmitem, in documentele de mai jos, anunturi privind achizitii de servicii de proiectare.

Cu stima,

6 august 2010

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus

Filiala Teritoriala Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014, Bucuresti, Romania
tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro

67203 Expertiza tehnica + Audit energetic + Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie + Proiect tehnic + Detalii Tehnice de Executie + Caiete de Sarcini inclusiv Documentatie tehnica de autorizare a lucrarilor de interventii pentru cresterea performantei energetice pentru blocurile de locuinte cuprinse in anexa 2 la caietul de sarcini si asistenta tehnica si documentatii aferente prestarii de servicii de certificare a performantei energetice la blocurile de locuinte dupa finalizarea lucrarilor de interventie la acestea. Valoarea estimata fara TVA: 3,064,175.26 RON. Durata contractului sau termenul pentru finalizare 12 luni incepand de la data atribuirii contractului. Garantii participare: LOT1,2,3,4,5,6,7,8=4223lei, 3953lei, 4307lei, 3479lei, 3442lei, 3052lei, 2989lei, 4032lei (Total garantii/loturi=29477lei).

67194 Proiect tehnic pentru reabilitare, modernizare si dotare cladire pentru infiintare crrn Ludus. Valoare estimata: 37,007.58 RON.

67500 Contract de lucrari - lucrari de reparatii generale si de renovare si servicii de proiectare pentru camin - hotel studentesc. Valoarea estimata fara TVA: 4,672,000 RON. Durata contractului sau termenul pentru finalizare 18 luni incepand de la data atribuirii contractului.

67502 Autoritatea intentioneaza sa incheie un contract de concesiune avand ca obiect finantarea, proiectarea, constructia si operarea unei parcari subterane. parcare subterana cu 2 niveluri, 240 locuri parcare. Valoarea estimata fara TVA: 9,510,638 Moneda: EUR.

67421 Selectie de oferte in vederea intocmirii unei expertize tehnice de catre un expert tehnic atestat, care va cuprinde starea tehnica a Halelor Centrale Obor si influenta eventualelor modificari interioare care s-au executat in timp.

67363 Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii de fonduri nerambursabile si managementul implementarii acestora. Valoarea estimata fara TVA: intre 8,500,000 si 17,000,000 RON. Durata contractului sau termenul pentru finalizare 24 luni incepand de la data atribuirii contractului.

67355 Proiectare in vederea elaborarii proiectelor de arhitectura, -rezistenta si toate specialitatile de instalatii si intocmirea documentelor in vederea obtinerii avizelor in conformitate cu legislatia in vigoare. Valoarea estimata fara TVA: 177,500 RON. Durata contractului sau termenul pentru finalizare 4 luni incepand de la data atribuirii contractului.

67608 Elaborare proiect tehnic, Detalii de executie, Documentatii pentru obtinerea autorizatiei de construire, avizelor si acordurilor, Verificarea proiectului si Asistenta tehnica pe perioada implementarii proiectului pentru investitia modernizare drumuri comunale si strazi in comuna tomesti, judetul timis, reabilitare casa de cultura, conservare si valorificare patrimoniu cultural in comuna tomesti, judetul timis si, infiintare, dotare si imprejmuire after school si reabilitare gradinita in localit. Valoarea estimata fara TVA: 641,001 RON. Durata contractului sau termenul pentru finalizare 90 zile incepand de la data atribuirii contractului.

67732 SF si PT pentru modernizare baza sportiva din municipiul Radauti. Valoare estimata: 56,400 RON.

67680 Servicii : Sector 3 - Sector turistic, P.T.,Asistenta tehnica ( Studiu de Marketing, S.F.). Valoare estimata: 125,000 RON.

67670 Elaborare S.F. + P.T. pentru Centrul de Informare Turistica Sector 3 Bucuresti.

67569 Lucrari de constructii si amenajare functionala, a finisajelor si instalatiilor aferente Blocului operator si sectiilor A.T.I. 1 si A.T.I. 2 din cadrul ICBDTHF (inclusiv proiectare). Valoarea estimata fara TVA: intre 400,000 si 9,435,500 RON. Durata contractului sau termenul pentru finalizare 24 luni incepand de la data atribuirii contractului. Restul doc este atasata in SEAP

67577 Proiectare si Executie lucrari de constructie scoala in Comuna Cernica judet Ilfov. Valoarea estimata fara TVA: 4,100,160 RON. Durata contractului sau termenul pentru finalizare 12 luni incepand de la data atribuirii contractului.

67553 Elaborare S.F. + P.T. pentru Centrul de Informare Turistica Sector 3 Bucuresti. Valoare estimata: 120,967.75 RON.

67548 Sector 3 - Sector turistic, P.T.,Asistenta tehnica ( Studiu de Marketing, S.F.). Valoare estimata: 125,000 RON.

67703 Proiectare si executia lucrarilor de reabilitare termica a Spit.Jud de Urg.M-Ciuc. Valoare estimata: 700,000 RON.

67637 Realizarea planului de amenajare turistica a zonei paltinis - cindrel. Valoare estimata: 241,935 RON.

67557 Proiectare si Executie lucrari de constructie scoala in Comuna Cernica judet Ilfov. Valoarea estimata fara TVA: 4,100,160 RON. Durata contractului sau termenul pentru finalizare 12 luni incepand de la data atribuirii contractului.


Fișiere atașate: