Prima pagină › Transparență decizională

Transparență decizională

Regulamentul de organizare și funcționare a Filialei București a OAR – forma revizuită a regulamentului filialei conform prevederilor Regulamentului-cadru nr. 1404/1 din 30 iunie 2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România.

ROF FTB 2022-220413.pdf

Membrii filialei sunt invitați să consulte propunerea de regulament și să transmită, în perioada 21-30.04.2022 amendamentele propuse la adresa de e-mail secretariat@oar-bucuresti.ro . Conform art.17, al.(2) din Regulamentul-cadru, amendamentele formulate de membrii filialei la documente supuse consultării trebuie să respecte cumulativ următoarele condiții:

  1. să fie făcute în formă scrisă;
  2. să fie motivate în drept și în fapt;
  3. să fie trimise grupului/grupurilor de lucru care a/au elaborat documentele în termenul prevăzut la alin. (1) lit. b);
  4. să fie semnate de titularul propunerilor.

Amendamentele formulate de dumneavoastră vor fi preluate de grupul de lucru regulamente care va decide asupra completării, modificării, etc. documentului inițial și stabilirea formei finale care urmează să fie supusă votului conferinței.