Prima pagină › Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Model pentru membri - Regulament General pentru Protectia Datelor.docx

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulament nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (General Data Protection Regulation - GDPR)

întrucât:

„Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental. Articolul 8 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene ("carta") si articolul 16 alineatul (1) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE) prevad dreptul oricârei persoane la protectia datelor cu caracter personal care o privesc.

Prin prezenta politica de confidentialitate va prezentam modul în care noi, OAR filiala Bucuresti, prelucram, procesam, utilizăm si protejăm datele dvs. cu caracter personal pe site-ul nostru web si prin platforma ……..

Protecția datelor, securitatea și conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și a vieții private va fi reglementata incepand cu data de 25 mai 2018 de Regulementul mai sus mentionat.

Datele cu caracter personal ale membrilor organizatiei noastre

Informațiile pe care le colectăm cu privire la dvs. și modul în care le colectăm sunt:

Vom prelucra datele dvs. cu caracter personal si în baza următoarelor:

Consimțământul poate fi retras în orice moment.

Cum utilizăm datele dvs. cu caracter personal

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

Toate datele vor fi păstrate pe durata cat sunteti membru sau a existenței contractului încheiat, sau in funcție de alte situații prevăzute de Regulament pe durata existenței organizatiei profesionale sau a altor prevederi legale.

Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi utilizate pentru prelucrare automatizată, marketing direct și nici pentru realizarea de profiluri.

Dacă sunteți vizitator al website-ului OAR filiala Bucuresti va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în secretariat@oar-bucuresti.ro si www.oar-bucuresti.ro contextul utilizării website-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact, în măsura în care ne contactați în acest fel.

În vederea protejării datelor dvs personale, beneficiem si utilizăm mijloace logistice adecvate, criptate pentru stocarea datelor în condiții de securitate.

Nu prelucrăm datele dvs. în alte scopuri decat cele pentru care le-am colectat.

Respectăm și asigurăm în mod strict secretul profesional si celelalte conditii conform legii 184/2001. Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea obligațiilor legale, asigurand confidențialitatea datelor dvs. De asemenea, este posibil să fie necesar să dezvăluim informațiile dvs. pentru a ne conforma obligației legale de a răspunde la cererile legale ale autorităților.

Vom revizui periodic datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor legale de contractuale. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse.

Beneficiați de dreptul prevăzut de Regulament ( de acces la aceste informatii, de intervenție, de modificare / rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați

Va informăm că aveți inclusiv posibilitatea legală să ne solicitați în scris limitarea prelucrarilor realizate de noi și inclusiv să solicitați ștergerea datelor.

Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dvs, în conditii de siguranta cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui.

Vă înștiințam că dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați organelor competente sau instantei de judecata.