Prima pagină › Despre OAR București

Ordinul Arhitecților din România, Filiala Teritorială București

Aprobarea în 2001 a Legii Exercitării Profesiei de Arhitect a făcut necesară înființarea unui organism apolitic care să administreze această lege și dreptul de exercitare a ei, precum și să contureze obligațiile ce revin arhitecților în realizarea producției de arhitectură. Ordinul Arhitecților din România, care a luat ființă în iulie 2001, și-a propus tocmai aceste obiective, elaborând în plus o platformă program ce sublinia dorința de implicare a arhitecților în determinarea unui sistem coerent privind amenajarea teritoriului național, precum și necesitatea încurajării creației și producției de arhitectură și urbanism de cea mai bună calitate.

La scurt timp, în luna octombrie 2001, a fost înființată Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România, fiind aleasă, prin votul Conferinței de Constituire, conducerea filialei până în mai 2002, conducere reconfirmată de votul Conferinței Teritoriale de alegeri care a ales aceeași conducere pentru o perioadă de patru ani.

În prezent, OAR București numără 4592 membri, încadrați în mai multe secțiuni ale Tabloului Național al Arhitecților: arhitect cu drept de semnătură, conductor arhitect cu drept de semnătură, arhitect stagiar, conductor arhitect stagiar, arhitect fără drept de semnătură și conductor arhitect fără drept de semnătură.

Forurile de conducere alese pentru perioada 2022-2026 în Conferințele Filialei Teritoriale București a Ordinului Arhitecților din România din 28 mai 2022 și 26 iunie 2022 sunt: Consiliul de Conducere Teritorial alcătuit din 50 de membri titulari, Președinte, cinci vicepreședinți și un trezorier - aleși dintre membrii consiliului și care împreună formează Colegiul Director Teritorial.

În prezent activitatea O.A.R. București este coordonată de: arh. Emil Ivănescu – președinte, arh. Andrei Fenyo – vicepreședinte legislație, reglementare, regulamente și digitalizare, arh. Bogdan Andrei Fezi, vicepreședinte parteneriate și organizații, arh. Ana Maria Zahariade, vicepreședinte concursuri de arhitectură și achiziții publice, arh. Irina Meliță, vicepreședinte comunicare, imagine și relația cu membrii, arh. Yvonne Toader, vicepreședinte educație, stagiu și pregătire profesională, arh. Cătălin Berescu – trezorier, arh. Cornelia Burcuș – secretar executiv.