Prima paginăAnunțuriaugust 2010 › Achizitii publice 02.08.2010
2 august 2010

Achizitii publice 02.08.2010

Stimate colege,
Stimati colegi,

Transmitem, in documentele de mai jos, anunturi privind achizitii de servicii de proiectare.

Cu stima,

2 august 2010

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus

Filiala Teritoriala Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014, Bucuresti, Romania
tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro

66880 Servicii de elaborare studiu de fezabilitate si proiect tehnic pentru Reabilitarea/modernizarea locuintei protejate DINU. Valoarea estimata fara TVA: 63,700 RON. Durata contractului sau termenul pentru finalizare 3 luni incepand de la data atribuirii contractului.

66889 Prestari servicii de proiectare si asistenta tehnica aferente investitiei Reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamântului cultural din localitatea Gura Humorului, str. Sf. Gavril nr. 12, jud. Suceava din cadrul Programului prioritar national pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul mic urban. Valoare estimata: 66,045 RON.

66849 Prestari servicii de proiectare si asistenta tehnica aferente investitiei Reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamantului cultural din localitatea Tismana, str. Principala nr. 2, judetul Gorj din cadrul Programului prioritar national pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul mic urban. Valoare estimata: 40,239 RON.

66801 Prestari servicii de proiectare si asistenta tehnica aferente investitiei Reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamantului cultural Casa de cultura Florin Zamfirescu, din localitatea Calimanesti, Calea lui Traian nr. 720, jud. Vâlcea"din cadrul Programului prioritar national pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul mic urban.Valoare estimata: 69,466.25 RON

66731 Concesionarea lucrarilor de restaurare si valorificare durabila a Hanului Mare Baleni pentru redarea in regim de functionare. Valoarea estimata fara TVA: 998,949 Moneda: RON.

66725 Proiectare si Executie lucrari de constructii, finisare, reparatii, renovare si restaurare cladiri in municipiul Slatina judetul Olt. Valoarea estimata fara TVA: 160,000,000 RON. Durata: 48 luni incepand de la data adjudecarii contractului.

66658 Proiectare si executie (inclusiv dotare)semi-internate in regim de after school. Valoarea estimata fara TVA: 5,776,064.46 RON. Durata contractului sau termenul pentru finalizare 120 zile incepand de la data atribuirii contractului. Restul doc este atasata in SEAP

66594 Proiectarea obiectivului de investitii sediu pentru parchetul de pe langa judecatoria curtea de arges care va cuprinde: intocmire studii geo, topo, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de executie, audit energetic, documentatie pentru autorizatie de construire, documentatie pentru aviz PSI, documentatie pentru avizare PUZ(PUD), deviz general si confidential (conform HGR nr. 28 din 09/01/2008 si a Ordinului nr. 863 din 2 iulie 2008) cat si devizul general ca urmare ofertei câstigatoare a licitatiei publice privind executia lucrarilor. Valoarea estimata fara TVA: 218,912 RON. Durata contractului sau termenul pentru finalizare: Incepand de la 18.10.2010 pana la 30.09.2011.

66556 Contract de proiectare si executie lucrari la obiectivul de investitii - Locuinte pentru tineri destinate inchirierii - amplasament jud. Vaslui, orasul Negresti, str. M. Kogalniceanu nr. 37A. Valoarea estimata fara TVA: 12,116,031.8 RON. Durata contractului sau termenul pentru finalizare: 24 luni incepand de la data atribuirii contractului.

66481 Contract de proiectare si executie pentru obiectivul de investitie Locuinte pentru tineri destinate inchirierii,amplasamentul situat în jud.Caras-Severin,Orasul Oravita-zona Garii. Cantitatea totala sau domeniul: 40 de apartamente realizate în 3 tronsoane cu regim de înaltime S+P+2-3E. Valoarea estimata fara TVA: 6,534,996 RON. Durata contractului sau termenul pentru finalizare: 12 luni incepand de la data atribuirii contractului.

66524 Realizarea proiectului tehnic + DDE + CS si executia lucarilor necesare pentru realizarea unui domeniu schiabil modern pe versantul nordic al Muntelui Mioarele. Valoarea estimata fara TVA: 119,518,529.42 RON. Durata: 24 luni incepand de la data adjudecarii contractului.

66549 Reactualizare Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism al orasului Victoria. Valoare estimata: 150,000 RON.

66443 Documentatie de avizare lucrari de interventie si expertiza tehnica Reabilitare fatade si tâmplarie exterioara la Scoala gen. nr. 4 Arad. Valoare estimata: 64,516 RON. Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: www.e-licitatie.ro si de la sediul autoritatii contractante.

66360 Proiectarea obiectivului de investitii sediu parchetului de pe langa judecatoria moinesti. Valoare estimata: 211,650 RON.

66330 Prestari servicii de proiectare si asistenta tehnica aferente investitiei Reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamantului cultural Casa de Cultura Ion Creanga din localitatea Tg. Neamt, b-dul Stefan cel Mare nr. 55, jud. Neamt din cadrul Programului prioritar national pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul mic urban. Valoare estimata: 134,618.75 RON.

66293 Prestari servicii de proiectare si asistenta tehnica aferente investitiei Reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamantului cultural Casa de Cultura Moldova Noua din localitatea Moldova Noua, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, jud. Caras Severin din cadrul Programului prioritar national pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul mic urban. Valoare estimata: 115,357.75 RON.

66404 Elaborare documentatii pentru stramutare biserica si cimitir ortodox, sat Runcurel, comuna Matasari, jud.Gorj. Valoarea estimata fara TVA: 470,000 RON. Durata contractului sau termenul pentru finalizare: 12 luni incepand de la data atribuirii contractului.

66304 Achizitie servicii de proiectare (PT+PAC+DDE), privind: Craiova Water Park Complex de agrement acvatic in Parcul Tineretului din Municipiul Craiova. Craiova Water Park Complex de agrement acvatic in Parcul Tineretului din Municipiul Craiova PT+PAC+DDE va cuprinde: - elaborare documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor necesare eliberarii autorizatiei de construire; - elaborare proiect tehnic, caiete de sarcini si liste de cantitati, inclusiv deviz confidential; - elaborare documentatie tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii (DTAC, DTAD, DTOE); - obtinere viza verificator tehnic atestat de proiect; - întocmire detalii de executie; - asigurarea asistentei tehnice de specialitate pe toata durata executiei lucrarilor. Valoarea estimata fara TVA: 1,135,866 RON. Durata contractului sau termenul pentru finalizare 1 luni incepand de la data atribuirii contractului.

66366 Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal - Parcul Natural Apuseni - zona situata in judetul Alba (comunele Albac, Horea, Scarisoara, Girda de Sus, Arieseni). Valoare estimata: 96,774 RON.

66349 Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal - Parcul Natural Apuseni zona situata in judetul Alba (comunele Albac, Horea, Scarisoara, Girda de Sus, Arieseni). Valoare estimata: 96,774 RON. Stare procedura: Anulata. Motive anulare: Abateri grave de la prevederile legislative afecteaza procedura de atribuire sau este imposibila incheierea contractului.

66137 Servicii de proiectare si de lucrari de executie a constructiei (tip modular) pentru Centrul Local Costesti. Valoare estimata: 361,797 RON.

66200 Proiectarea si executarea unei caldiri destinata Departamentului de Imagistica din cadrul UMF Craiova. Valoarea estimata fara TVA: 11,424,580 RON. Durata contractului sau termenul pentru finalizare: 24 luni incepand de la data atribuirii contractului. Conditii de deschidere a ofertelor: Locul: Craiova, Bvd. 1 Mai, nr. 68-Camin Studentesc, Secretariat Directia Economica.

66151 Denumire contract : servicii de proiectare (intocmirea documentatiilor pentru obtinerea avizelor; proiectare in fazele dtac+pth+cs+de; verificare tehnica a proiectelor) pentru modernizarea spatiilor publice urbane in dragasani. Valoare estimata: 518,122 RON.

66145 Proiectare tehnica privind realizarea obiectivului de investitie Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgenta Dr. Fogolyan Kristof- Sf.Gheorghe. Valoarea estimata fara TVA: 1,832,865 RON. Durata contractului sau termenul pentru finalizare 60 luni incepand de la data atribuirii contractului.

67127 Intocmirea studiului de fezabilitate aferent realizarii obiectivului de investitii Laborator acreditat pentru incercari de compatibilitate electromagnetica. Valoare estimata: 168,000 RON.


Fișiere atașate: