Prima paginăAnunțuriaprilie 2011 › Achizitii publice 15.04.2011
15 aprilie 2011

Achizitii publice 15.04.2011

Stimate colege,
Stimati colegi,

Transmitem, in documentul de mai jos, anunt privind achizitii de servicii de proiectare.

Cu stima,

15 aprilie 2011

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus

Filiala Teritoriala Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014, Bucuresti, Romania
tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro

99281 Servicii de proiectare si executie lucrari pentru investitiile: Modernizare strazi, Infiintare camin de batrani si Reabilitare camin cultural in Comuna Zadareni, judetul Arad. Valoare estimata: 9,348,462 RON.

99157 Elaborarea planului urbanistic zonal pentru zonele construite protejate ale municipiului Galati. Valoarea estimata fara TVA: 404,000 RON. Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare 12 luni incepand de la data atribuirii contractului.

100334 Elaborarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitii Construire unitati locative modulare in mun. Constanta si lucrarile tehnico-edilitare aferente Campus Social Henri Coanda, Str. Stefanita Voda. Valoare estimata: 168,034.4 RON.

100572 Studiu de fezabilitate parcare supraetajata bazar piata (PUD, SF, studiu geotehnic, studiu de impact, studiu de circulatie, documentatii avize si acorduri) etapa I Plan Urbanistic de Detaliu etapa II Studiu de fezabilitate, studiu geotehnic, studiu de impact, studiu de circulatie, documentatii avize si acorduri. Valoare estimata: 24,194 RON.

100645 Proiectarea obiectivului Reabilitarea si restaurarea catelului din localitatea Posmus jud Bistrita Nasaud. Valoare estimata: 447,300 RON.

100948 Servicii de elaborare de studii pentru imobilele, monumente istorice din patrimoniul Consiliului judetean Sibiu. Valoare estimata: 132,000 RON.

101151 Servicii de proiectare reamenajare Parc Padurice. Valoare estimata: 110,483.87 RON. Adresa la care se transmit ofertele: Primaria Municipiului Arad, Bd. Revolutiei, nr. 73, Arad, judetul Arad - Registratura generala, camera 5. Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Primaria Municipiului Arad, cam. 12 - Serviciul Edilitar. Restul doc in SEAP

101058 Proiectare si executie lucrare Schimbarea destinatiei, reabilitarea si modernizarea Sectiilor Cardiologie si Ginecologie et V, Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt. Valoare estimata: 806,450 RON. Adresa la care se transmit/se deschid ofertele: Bursa Romana de Marfuri Terminal Piatra Neamt,B-dul Decebal nr. 35, bl. I4, parter.

101131 Servicii de proiectare si executie lucrari consolidare si refunctionalizare departament UPU-SMURD. Valoarea estimata fara TVA: 12,233,000 RON. Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare Incepand de la 10.05.2011 pana la 30.12.2011.

101047 Reabilitarea infrastructurii de baza in Centrul Istoric al Bucurestiului - Zona Pilot A, incadrata de Calea Victoriei, Bd. I.C. Bratianu, Bd. Splaiul Independentei si Strada Lipscani - Pachet 3 - Amenajari Stradale. Valoarea estimata fara TVA: 5,147,548 RON. Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare 61 luni incepand de la data atribuirii contractului.

101052 Elaborare studiu geotehnic, studiu de fezabilitate, Proiect tehnic + viza verificator atestat in domeniu, documentatie pentru obtinere avize, acorduri, autorizatii, inclusiv obtinerea acestora, film publicitar de promovare a investitiei si Asigurare asistenta tehnica pe toata durata de realizare a lucrarilor pentru obiectivul de investitii Complex Sportiv Zona Aeroport. Valoarea estimata fara TVA: 225,000 RON. Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare 90 zile incepand de la data atribuirii contractului.


Fișiere atașate: