Prima paginăAnunțuriaprilie 2011 › Informatii suplimentare privind atestarea ca expert tehnic judiciar in specializarea arhitectura
15 aprilie 2011

Informatii suplimentare privind atestarea ca expert tehnic judiciar in specializarea arhitectura

Stimate colege,
Stimati colegi,

Transmitem alaturat informatii suplimentare privind atestarea ca expert tehnic judiciar in specializarea arhitectura.

Cu stima,

15 aprilie 2011

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus

Filiala Teritoriala Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014, Bucuresti, Romania
tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro

REF Dobandirea calitatii de expert tehnic judiciar in specializarea arhitectura

Avand in vedere solicitarile unor membri ai OAR, va comunicam urmatoarele:

1.. Va atasam legile de modificare si completare a Ordonantei Guvernului nr. 2/2000.
2.. Vechimea de cel putin 3 ani de exercitare a profesiei (intra si stagiul, de aceea am formulat exercitarea profesiei). Conditia este specificata, ca atare, in Ordinul 1322 C/2000, cu modificarile si completarile ulterioare:
"Se poate prezenta la examen persoana care îndeplineste conditiile prevazute la art. 10 alin. (1) lit. a), a^1), b), c), d) si f) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2000, aprobata prin Legea nr. 156/2002, cu modificarile si completarile ulterioare:

a) este cetatean român sau cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene (UE) ori apartinând Spatiului Economic European (SEE);

b) cunoaste limba româna;

c) are capacitate de exercitiu deplina;

d) a absolvit studii superioare în specialitatea pentru care se prezinta la examenul de expert tehnic judiciar, dovedite cu diploma;

e) are un stagiu de cel putin 3 ani în specialitatea în care a obtinut diploma;

f) nu are antecedente penale si se bucura de o buna reputatie profesionala si sociala."

In anuntul postat pe site-ul Ministerului Justitiei se precizeaza la pct. 10. Dosarul de inscriere lit. b): "b) copia legalizata a documentului cu care se face dovada calitatii de "arhitect cu drept de semnatura", membru al Ordinului Arhitectilor din România. Se va depune la dosarul de înscriere copia legalizata a Certificatului de Membru emis de Ordinul Arhitectilor din România, prin care se atesta detinerea de catre candidat a calitatii de "arhitect cu drept de semnatura", membru al Ordinului Arhitectilor din România, înscris în Tabloul National al Arhitectilor din România. Daca documentul este emis în alta limba decât cea româna, se va depune si traducerea în limba româna, legalizata, a documentului respectiv. Precizare: Conditia nu este îndeplinita de catre persoanele care au calitatea de conductor arhitect" - nu rezulta din enuntul de mai sus al MJ ca in documentul eliberat de filiala trebuie specificata vechimea in exercitarea profesiei.

IN CONSECINTA, pentru ca dosarul sa fie complet si sa nu existe vreo obiectie, trebuie sa anexati la dosar o coapie a cartii de munca sau o adeverinta de la BIA/SC de proiectare ori o adeverinta eliberata de filiala. Poate ar fi o garantie in plus daca adeverinta eliberata de filiala va fi legalizata.

3.. La lit. i pct. 10, din anuntul postat pe site-ul MJ, se prevede o recomandare: "i) recomandare privind buna reputatie profesionala si sociala, în original, obtinuta de la locul de munca, asociatii profesionale din domeniu sau, dupa caz, de la alte organizatii sau institutii cu care a colaborat. Daca documentul este emis în alta limba decât cea româna, se va depune si traducerea în limba româna, legalizata, a documentului respectiv;" Recomandarea poate fi acordata si de presedintele filialei sau de un vicepresedinte.

Cu consideratie,

Adriana Tanasescu,
secretar general

Ordinul Arhitectilor din Romania
str. Pictor Arthur Verona nr.19, sect.1
010312, Bucuresti, Romania
tel/fax: 021-317 26 34, 35, 0728 872 150
e-mail: office.oar@rdslink.ro
www.oar.org.ro


Fișiere atașate: