Prima paginăAnunțuriiulie 2010 › Achizitii publice 16.07.2010
16 iulie 2010

Achizitii publice 16.07.2010

Stimate colege,
Stimati colegi,

Transmitem, in documentele de mai jos, anunturi privind achizitii de servicii de proiectare.

Cu stima,

16 iulie 2010

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus

Filiala Teritoriala Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014, Bucuresti, Romania
tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro

63875 - Servicii de proiectare si lucrari de executie constructie CL Turnu Magurele. Elaborarea documentatiei pentru obtinerea avizelor (conform celor specificate in certificatul de urbanism) intocmirea proiectului pentru autorizatia de construire , proiectul tehnic , detaliile de executie si documentatia economica , precum si lucrarile de executie a constructiei pentru Centrul Local Turnu Magurele. Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: din SEAP sau gratuit (in format electronic) de la sediul autoritatii contractante.

63846 - Amenajare alei pietonale,constructie de fantani arteziene, iluminat ornamental, amenajare spatii verzi, loc de joaca pentru copii,teren de hanbal si baschet. Valoarea estimata fara TVA: 9,045,330 RON. Durata contractului sau termenul pentru finalizare 12 luni incepand de la data atribuirii contractului.

63922 - Lucrari RK reabilitare termica spital elaborare proiect tehnic, detalii de executie si executie lucrari RK reabilitare termica cladire spital. Valoare estimata: 167,000 RON.

64207 - Servicii de reparatie capitala la cladire sediu ST Bacau Cantitatea totala sau domeniul a)Intocmire: expertiza tehnica, documentatie tehnica faza:Expertiza tehnica pentru cladire corp B si sarpanta corp A si corp B;Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie. Proiect tehnic, Detalii de executie. b) Prestari servicii de asistenta tehnica in toate fazele executiei proiectului. Valoarea estimata fara TVA: 60,000 RON Durata contractului sau termenul pentru finalizare 4 luni incepand de la data atribuirii contractului.

64117 - Studii fundamentare, pug si rlu comuna sarateni ialomita.

64095 - Achizitie de servicii de proiectare

64207 - Servicii de reparatie capitala la cladire sediu ST Bacau Cantitatea totala sau domeniul a)Intocmire: expertiza tehnica, documentatie tehnica faza:Expertiza tehnica pentru cladire corp B si sarpanta corp A si corp B;Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie. Proiect tehnic, Detalii de executie. b) Prestari servicii de asistenta tehnica in toate fazele executiei proiectului. Valoarea estimata fara TVA: 60,000 RON Durata contractului sau termenul pentru finalizare 4 luni incepand de la data atribuirii contractului.

64213 - Servicii pentru elaborarea documentatiilor tehnice pentru obiectivul de investitii Modernizarea Grupului Scolar Mihai Viteazu din municipiul Vulcan. Valoarea estimata fara TVA: intre 60,000 si 70,000 RON.

64125 - Expertiza tehnica pentru Reparatii capitale la Judecatoria Sighisoara. Valoare estimata: 7,900 RON.

64051 - Intocmirea dtac + liste de cantitati de lucrari + intocmirea documentatiei necesare pentru obtinerea avizelor + intocmire caiet de sarcini (pentru atribuirea contractului de executie a lucrarii) in vederea construirii unei gradinite de copii in cartierul florilor orasul rasnov. Valoare estimata: 181,762 RON.

64256 - Servicii de proiectare arhitecturala

64396 - Servicii de proiectare - faze: studiu de fezabilitate, analiza cost-beneficiu, DCU, planuri cu ridicari topo, documentatii PUD Construire locuinte sociale. Valoare estimata: 40,000 RON.

64294 - Achizitia de servicii de proiectare si de executie a constructiei (tip modular) pentru Viziru. Valoare estimata: 711,280 RON.

64285 - Autoritate contractanta CENTRUL JUDETEAN APIA BRAILA Cod de identificare fiscala: 20737415 Adresa: CALEA CALARASILOR 58, Braila Telefon: 0239-625163 Fax: 0239-625163 Detaliu invitatie Denumire invitatie: Achizitia de servicii de proiectare si executie a constructiei (tip modular) pentru CL Ciresu Modalitate de desfasurare: Procedura offline Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut Cu faza finala de licitatie electronica CPV: 45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2) Tip contract: Lucrari Obiectul contractului: Achizitia de servicii de proiectare si executie a constructiei (tip modular) pentru CL Ciresu Stare procedura: In desfasurare Data publicarii: 13.07.2010 08:46 Data limita de depunere a ofertelor: 22.07.2010 10:00 Adresa la care se transmit ofertele: APIA Centrul Judetean Braila, str Calea Calarasilor nr. 58 Data si ora deschiderii ofertelor: 22.07.2010 12:00 Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: APIA Centrul Judetean Braila, str Calea Calarasilor nr. 58, tel 0728/296129 Limba de redactare a ofertei: Romana Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice Valoare estimata: 711,280 RON Moneda in care se transmite oferta de pret: RON Criterii de calificare: Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: 1.Declaratie privind eligibilitatea-formular F 4.1.1 2.Declaratia privind calitatea de participant-F 4.1.2 3. Certificat consatator prrivind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata 4. Capacitatea de indeplinire a activitatii profesionale-Certificat constator 5.Bilant contabil 6.Cifra de afaceri - F 4.3.1 7.Resurse umane -F 4.4.1A si F 4.4.1B 8. Informatii privind dotari- F 4.4.2. 9. Fisa experienta similara 10. Lista principalelor servicii- F 4.4.5. 11.informatii privind protectia muncii Sediu Apia Centrul Judetean Braila, sau SEAP

64467 - Servicii de expertiza - evaluarea constructiilor - 52 buc. Valoare estimata: 27,000 RON.

64421 - Executie (inclusiv proiectare ) Gradina Publica -str. Rodica (str. Heliade intre Vii) - 10.000 mp. Valoare estimata: 934,990 RON.


Fișiere atașate: