Prima paginăAnunțurioctombrie 2010 › Achizitii publice 29.10.2010
29 octombrie 2010

Achizitii publice 29.10.2010

Stimate colege,
Stimati colegi,

Transmitem, in documentele de mai jos, anunturi privind achizitii de servicii de proiectare.

Cu stima,

29 octombrie 2010

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus

Filiala Teritoriala Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014, Bucuresti, Romania
tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro

79247 Lucrari reparatii capitale, proiectare si executie, instalatii electrice spital nou;Contracte subseecvente privind Reparatii capitale, proiectare si executie, instalatii electrice spital nou; Bdul 1 Decembrie 1918 nr.21, Suceava, Cod postal 720237. Valoarea estimata fara TVA: 9,720,522 RON. Durata contractului sau termenul pentru finalizare: 36 luni incepand de la data atribuirii contractului. Restul doc in SEAP

79218 Achizitia de servicii de proiectare si de lucrari de executie a constructiei Garaje si Birou. Valoare estimata: 314,516 RON. Adresa la care se transmit/se deschid ofertele: B-dul Mihai Viteazul, Nr.4, Bl.1, Et.2, Giurgiu, Jud Giurgiu. Restul doc in SEAP

79151 Proiectare - Faza P.T. (proiect tehnic) +D.D.E. (detalii de executie)+ D.T.A.C. (documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire) + asistenta tehnica acordata de proiectant, la obiectivul Reabilitarea, modernizarea si echiparea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Ilfov, Servicii de management de proiect-Implementare. Valoarea estimata fara TVA: 3,296,313 RON. Durata contractului sau termenul pentru finalizare 30 luni incepand de la data atribuirii contractului.

79270 Proiectare si executie lucrari de modernizare si extindere la caminul cultural din localitatea bretea romana. Valoare estimata: 564,516 RON. Restul documentatiei: in SEAP.

79597 Realizare Studiu de fezabilitate Amenajare Baza de Agrement zona Trivale. Valoare estimata: 77,000 RON. Restul doc este atasata in SEAP

79580 Contract de achizitie publica proiectare si executie Reabilitarea infrastructurii de baza in Centrul Istoric al Bucurestiului - zona pilot A incadrata de Calea Victoriei, Bulevardul I. C. Bratianu, Bulevardul Splaiul Independentei si Strada Lipscani - PACHETUL 2. Valoarea estimata fara TVA: 19,924,936 RON. Durata contractului sau termenul pentru finalizare 12 luni incepand de la data atribuirii contractului. Gar.de part. LOT1: 98.000Ron, LOT2:186.000Ron, LOT3:112.000Ron conf. HG925/2006.Gar.de buna exec. 7% din pretul contr., exclusiv TVA. Restul doc este atasata in SEAP

79457 Reparatii acoperis corp cladire C1 Grup Scolar Dimitrie Bolintineanu proiectare si executie. Valoare estimata: 241,935 RON.


Fișiere atașate: