Prima pagină › Glosar

Glosar de termeni – definiții din normele pentru construcții

Este necesară o imagine cât mai clară și mai completă asupra terminologiei folosite în legislația domeniului. Glosarul își propune centralizarea tuturor definițiilor existente. Invităm arhitecții să contribuie la dezvoltarea acestui glosar prin adăugarea de termeni și definiții, asa cum apar în legislația pe care o consultă.

Glosarul conține 1326 de termeni. Înainte de a propune un termen nou, căutați-l: