Prima paginăGlosar › planul urbanistic zonal

Glosar: planul urbanistic zonal

1. Planul urbanistic zonal este instrumentul de planificare urbană de reglementare specifică, prin care se coordonează dezvoltarea urbanistică integrată a unor zone din localitate, caracterizate printr-un grad ridicat de complexitate sau printr-o dinamică urbană accentuată. Planul urbanistic zonal asigură corelarea programelor de dezvoltare urbană integrată a zonei cu Planul urbanistic general.
actul normativ: Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, Art. 47 alin. 1 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29453#id_artA1063_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA