Prima paginăGlosar › mansardă

Glosar: mansardă

1. Spațiu funcțional cuprins între învelitoare și ultimul nivel al unei clădiri, care asigură respectarea cerințelor de siguranță, protecție și confort corespunzătoare utilizării specifice (locuire). Se include în numărul de niveluri supraterane.
actul normativ: Normativ pentru proiectarea mansardelor la clădiri de locuit indicativ NP 064 2002, Art. 1.3 Definiții ● https://www.mlpda.ro/userfiles/reglementari/Domeniul_XVII/17_19_NP_064_2002.pdf
2. Spațiu funcțional amenajat în volumul podului construcției. Se include în numărul de niveluri supraterane
actul normativ: NORMATIV din 7 aprilie 1999 de siguranță la foc a construcțiilor - indicativ P 118-99, Capitolul I Art. 1.2.32 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/205877#id_pctA83
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA