Prima paginăGlosar › locuință unifamilială

Glosar: locuință unifamilială

1. Clădire cu destinația de locuință, care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii.
actul normativ: Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, Art. 4 lit. o) ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/130008#id_artA35_ttl
2. Clădire cu destinația de locuință, care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii. Se asimilează locuinței unifamiliale clădirea cu destinația de locuință cu cel mult două nivele supraterane și două unități locative, deținute în proprietate de persoane fizice distincte, neconstituite în condițiile legii în asociație de proprietari.
actul normativ: Ordonanța de urgență nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Art. 2, lit. a^4) ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/103284#id_litA111
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA