Prima paginăGlosar › locuință

Glosar: locuință

1. Construcție alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii.
actul normativ: LEGE nr. 114 din 11 octombrie 1996 privind locuintele, Art. 2 lit. a ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/8597#id_artA40_ttl
2. Spațiu delimitat destinat locuirii
actul normativ: SR EN 14383-1:2006 – Prevenirea infracționalității. Urbanism și proiectarea clădirilor. Partea 1: Definirea termenilor specifici, ● https://magazin.asro.ro/ro/standard/116211
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA