Prima paginăAnunțuriseptembrie 2013 › Achiziții publice 10.09.2013
10 septembrie 2013

Achiziții publice 10.09.2013

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

10 septembrie 2013

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Servicii proiectare – PTh, DE, DTAC si Asistenta tehnica din partea proiectantului pentru arhitectura, structura, instalatii termice, climatizare – ventilatii, sanitare, electrice curenti tari, electrice curenti slabi, instalatie paratrasnet, pictura murala, decoratii piatra si stucatura “Consolidare, restaurare si extindere sectia de stiintele naturii si acvariu (Casa Tatovici)”. Valoarea estimata a contractului este de 412.673 lei fara TVA, din care: 1.Pth, DE, DTAC 257.439 lei fara TVA; 2.Asistenta tehnica din partea proiectantului 101.407 lei fara TVA; 3. Cheltuieli diverse si neprevazute in cuantum de 15% - 53.827 lei fara TVA - acestea vor fi decontate doar daca apar cheltuieli cu servicii care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului si care nu reprezinta modificari substantiale ale contractului de achizitie publica.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/09/181447.zip

Proiectare (proiect tehnic, detalii de executie, documentatii pentru obtinere avize si acorduri, verificare tehnica a proiectarii, asistenta tehnica pe timpul executiei din partea proiectantului)si executie lucrari (inlocuirea acoperisului, Inchiderile perimetrale, instalatii pentru alimentare cu apa potabila, obiecte sanitare, instalatii pentru alimentarea cu apa de incendiu - hidranti interiori de incendiu, instalatii pentru evacuarea apelor uzate menajere, instalatii pentru evacuarea apelor pluviale) pentru obiectivul “Reabilitare si modernizare Piata centrala a municipiului Caracal” conform Caietului de sarcini nr. 13331/21.08.2013.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/09/181465.zip

In cadrul Programului - Implementarea si realizarea proiectelor de investitii în vederea atingerii standardelor necesare autorizarii gradinilor zoologice, conform Conventiei privind Finantarea si Implementarea Programelor Multianuale Prioritare de Mediu si Gospodarie a Apelor nr. 5451/26.11.2012, se va realiza Subprogramul "Reamenajarea Gradinii Zoologice Craiova", in cadrul caruia se achizitioneaza “Reamenajare gradina zoologica” (proiectare + executie) conform caietului de sarcini nr.76977/20.05.2013, Studiului de Fezabilitate, expertizei tehnice nr.162/2008,certificatului de urbanism nr.1469/02.08.2013 si documentatiei topografice - proiect nr.12406/25.01.2013. Valoarea aferenta procentului de diverse si neprevazute este de 74.407,17 lei(exclusiv TVA).
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/09/181381.zip

Prestare servicii de proiectare pentru realizare DALI - Reabilitare termica cladiri unitati de învatamânt din Municipiul Arad – Unitati de învatamânt secundar superior si internate.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/08/180146.zip

Servicii de proiectare si lucrari de constructii pentru obiectivul de investitie „Sala Multifunctionala –Complex Sportiv Lia Manoliu”. Valoarea totala estimata a contractului este de 290.031.320 lei, exclusiv TVA, din care: • Cheltuieli “diverse si neprevazute”: 19.710.210 lei, exclusiv TVA., care reprezinta 10% din C+M, conform Deviz General; • Chletuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului: 5.366.000 lei, exclusiv TVA; • Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului: 11.703.320 exclusiv TVA; • Chletuieli pentru proiectare si asistenta tehnica: 19. 694.120 lei, exclusiv TVA; • Cheltuieli pentru investitia de baza: 227.749.420 lei exclusiv TVA, din care: - “Constructii si instalatii” - 174.429.770 lei, exclusiv TVA; - “Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj” – 31.427.650 lei, exclusiv TVA; - “Dotari” – 21.892.000 lei, exclusive TVA. • Organizare de santier: 5.602.630 lei exclusiv TVA; • Chletuieli pentru darea in exploatare: 205.620 lei, exclusiv TVA
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/08/180149.zip

Servicii de proiectare pentru proiectul „Reabilitare si consolidare corp central Colegiul National Carol I si Teatrul Liric”- DALI+PT, conform cerintelor caietului de sarcini(Tema de proiectare) nr. 94914/19.07.2013. Obiectul contractului de servicii: - Expertiza tehnica cladire anexa si cladire corp administrativ; - Expertiza acustica pentru sala de spectacole a Teatrului Elena Teodorini; - Audit energetic; - Documentatii privind avizele/acordurile solicitate prin certificatul de urbanism; - Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (DALI); - Analiza cost-beneficiu; - Documentatie tehnica pentru autorizatie de construire; - Proiect tehnic; - Detalii de executie; - Asistenta din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor. Având in vedere ca pâna la aceasta data nu a fost intocmit si aprobat Devizul general al investitiei, nu sunt aplicabile prevederile art. 28, alin.(7) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/08/180123.zip

Achizitionarea de servicii cuprinzând elaborare proiect tehnic si detalii de executie, verificare proiect pe specialitati de catre verificatori atestati MLPAT/MTCT/MDRT, completare studii de teren, elaborare documentar în limba engleza si asistenta tehnica pe durata executiei lucrarilor pentru proiectul „ASIGURARE FACILITATI CARBURANTI – LUBRIFIANTI PENTRU AERONAVE, PROIECT NSIP nr. 3AF35011” ce urmeaza a se implementa în cazarma 727 Fetesti-Borcea
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/08/179921.zip