Prima paginăAnunțuridecembrie 2012 › Achiziții publice 07.12.2012
7 decembrie 2012

Achiziții publice 07.12.2012

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

7 decembrie 2012

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

- elaborarea PT+DDE pe baza caracteristicilor tehnice propuse prin caietul de sarcini
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/12/162339.zip

Realizare plan urbanistic general si regulament local de urbanism al comunei Moisei, judetul Maramures, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, conform caietului de sarcini-temei de proiectare.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/12/162334.zip

Prestatorul va asigura Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada de executie a lucrarilor pentru obiectivul "PROIECTAREA RESTULUI DE EXECUTAT ACTUALIZAT AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII „PALATUL DE JUSTITIE PRAHOVA” FAZELE PT+DE+DL+CS+DTAC+ASISTENTA PE TOATA PERIOADA DE URMARIRE A EXECUTIEI ".
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/12/162310.zip

"Revizuire proiect (PT+DE) reexpertizare si asistenta tehnica bloc de locuinte PR6 Sat Ghermanesti"
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/12/162341.zip

Elaborarea studiului de fezabilitate/expertiza tehnica/audit energetic/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii/proiect tehnic/detalii de executie pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din sectorul 3
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/12/162344.zip

Lucrarea presupune proiectarea si executia de lucrari extindere si reabilitare termica
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/12/162173.zip

Contractul va asigura:Activitatea 1 Identificarea si inventarierea blocurilor de locuinte nereabilitate termic (conform art. 1, alin (1) OUG 18/2009, cu completarile ulterioare, si art 2, alin (2) din OUG 69/2010, cu completarile ulterioare) pe tipuri de blocuri de locuinte din cele 6 localitati (Calafat, Craiova, Calan, Petrila, Vulcan, Petrosani). Întocmire relevee, expertiza tehnica calitativa a structurii blocurilor, documentatii de audit energetic, DALI, obtinere avize si acorduri (inclusiv sustinerea DALI în CTE MDRT).Activitatea 2 Elaborarea documentatiilor pentru implementarea sustenabila a unor solutii de eficienta energetica si economica pentru instalatiie interioare de încalzire si a.c.c, utilizând surse regenerabile, pentru 4 blocuri din localitatea Vulcan
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/12/162181.zip

Servicii de audit energetic pentru imobilele situate in municipiul Zalau, str. Simion Barnutiu nr.67, str. Dumbrava nr.58 si 60 si str. Salcamilor nr.1, jud.Salaj.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/12/162204.zip