Prima paginăAnunțuriaprilie 2011 › Achizitii publice 27.04.2011
27 aprilie 2011

Achizitii publice 27.04.2011

Stimate colege,
Stimati colegi,

Transmitem, in documentul de mai jos, anunt privind achizitii de servicii de proiectare.

Cu stima,

27 aprilie 2011

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus

Filiala Teritoriala Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014, Bucuresti, Romania
tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro

102426 Proiectare si executie - Reamenajare in birouri a salii de mese din cladirea sediu dispecerat termoficare. Valoare estimata: 95,781 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/04/102694.zip

102587 Reparatia conductei Ø 20 Mediesul Aurit Bors proiectare si executie. Valoarea estimata fara TVA: 8,000,000 RON. Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare 12 luni incepand de la data atribuirii contractului.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/04/102587.zip

102671 Servicii de intocmire a documentatiei tehnico-economice, pentru obiectivul de investitii: Modernizarea statiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Crestere Timisoara conform cerintelor din tema de proiectare SC2011-6738/04.04.2011. Valoare estimata: 97,965 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/04/102761.zip

102715 Lucrari de restaurare si extindere; lucrari de refacere invelitori, Valoare estimata: 19,363,647.19 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/04/102715.zip

102641 Servicii de proiectare pentru 5 obiective de investitii - gradinite cu program prelungit cuprinse in Proiectul privind Reforma Educatiei Timpurii in Romania. Valoarea estimata fara TVA: 546,692.2 RON. Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare: 15 luni incepand de la data atribuirii contractului.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/04/102641.zip

102640 Servicii de proiectare pentru 25 obiective de investitii - gradinite cu program normal si gradinite cu program prelungit cuprinse in Proiectul privind Reforma Educatiei Timpurii in Romania. Valoarea estimata fara TVA: 859,919.7 RON. Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare: 15 luni incepand de la data atribuirii contractului. Conditii de deschidere a ofertelor: Locul: Sediul MECTS -UMPMRSU Bucuresti, sector 1, str. Spiru Haret. nr. 12, cam.81.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/04/102640.zip

102812 Lucrari privind reabilitarea termica a 27 blocuri de locuinte-Etapa V-Municipiul Bistrita -Expertiza tehnica,Elaborare audit energetic,DALI+PT+CS+DE, Valoare estimata: 68,545 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/04/102812.zip

102694 Servicii Documentatie de proiectare (Expertiza, SF, PT) in vederea mansardarii unitatilor de invatamant. Valoare estimata: 32,258.07 RON. Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: Gratuit din SEAP;Garantia de participare:645lei.Serv.achizitionate pe anul bugetar 2011 nu depaseste pe codul CPV val de 125000 euro dar depaseste val.de 15000 euro-nota just.nr.28655/2011.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/04/102694.zip