Prima paginăAnunțuriaugust 2017 › Informare privind materialele care vor fi aprobate în Conferința Națională Extraordinară
23 august 2017 • Agenda O.A.R. București

Informare privind materialele care vor fi aprobate în Conferința Națională Extraordinară

Stimați colegi,

Transmitem în atașament, spre informare, materialele OAR care vor fi prezentate în Conferința Extraordinară a Filialei București din 07 septembrie 2017 și care urmează să fie supuse aprobării în Conferința Națională Extraordinară din 28 octombrie 2017.

Cu stimă,

23 august 2017

arh. Cornelia Burcuș
Secretar Executiv

Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Sf. Constantin nr.32,
sector 1 010219 București, România
tel/fax: 021-3039226
e-mail:contact@oar-bucuresti.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro

----------------------

Vă trimitem, pentru prezentare în conferințele teritoriale extraordinare, varianta actualizată a modificărilor și amendamentelor propuse la cele două regulamente: Regulamentul de organizare și funcționare a OAR (“ROF”) și  Regulamentul Cadru al Filialelor OAR („Regulamentul Cadru”), precum și la Organigramă.

Detalii cu privire la etapele parcurse până la finalizarea acestor documente veți găsi în documentul din anexă, intitulat Comunicat ședință CN OAR 26 iunie 2017.

Documentele atașate acestui mesaj sunt următoarele:

- Comunicat ședință CN OAR 26 iunie 2017;

- ROF și Regulamentul Cadru – varianta în vigoare (2011);

- Tabel comparativ cu modificări și amendamente propuse la ROF, Regulamentul Cadru și Organigramă;

- Tabel cu observații, comentarii și întrebări transmise în cadrul procesului de transparență, referitoare la modificarea ROF, Regulamentul Cadru și Organigramă (tot ceea ce nu constituie un amendament);

- Procesul verbal al ședinței G. L. Regulamente din 11 iulie 2017.
Vă dorim succes în desfășurarea conferințelor teritoriale extraordinare!
Cu stimă,Iulian ȚepureSecretar
Ordinul Arhitecților din România
str. Arthur Verona, Pictor nr.19
010312, București, România
tel/fax: 021 317 26 34, 0728 872 150
e-mail: office@oar.archi
www.oar.archi


Fișiere atașate: