Prima paginăAnunțurimartie 2013 › Achiziții publice 14.03.2013
14 martie 2013

Achiziții publice 14.03.2013

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

14 martie 2013

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM, COMUNA FRECATEI, JUDETUL TULCEA
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/03/168031.zip

PUNEREA IN VALOARE A VESTIGIILOR ARHEOLOGICE DESCOPERITE IN PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI „REABILITARE CENTRU ISTORIC ALBA IULIA, FORTIFICATIA DE TIP VAUBAN –CAI DE ACCES, ILUMINAT EXTERIOR SI MOBILIER URBAN. ZONA INTERIOARA” – proiectare, executie si asistenta tehnica
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/03/167922.zip

Servicii de proiectare faza DALI pentru obiectivul de investitii: „REVITALIZARE A SANTURILOR FORTIFICATIEI DE TIP VAUBAN CETATEA ALBA CAROLINA –SPATII INTERIOARE LIBERE MUNICIPIUL ALBA IULIA” Valoarea achizitiei: 95418,18 lei (fara TVA) , respectiv 21780,0 EURO (1Euro = 4,3810 lei, în data de 26.02.2013). Cost total estimat pentru serviciul de proiectare este de: 85.496,40 lei (fara TVA) , respectiv 19.800 EURO asa cum rezulta din calculul întocmit conform Ordinului MLPTL 11N/1994 anexa 7.7 A.La aceasta valoare se adauga valoarea cheltuielilor neprevazute de 8.674,38 lei, respectiv 1980 EURO.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/03/167978.zip

Achizitie studiu de fezabilitate 477 Constanta
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/03/167876.zip

Servicii de proiectare în vederea realizarii proiectului tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, studiu de fezabilitate, analiza cost-beneficiu, studii geotehnice, studii topografice, expertiza tehnica – 6 km de drum Potrivit art. 28 alin.7 din OUG 34/2006 astfel cum a fost completata si modificata prin OUG nr.77/2012, valoarea estimata cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute , astfel cum acestea au fost definite de catre proiectant in devizul general, prin raportarea acestui procent la valoarea estimata a contractului si fara a aduce atingere prevederilor art. 122 lit.i) respectiv art. 252 lit.j. Valoare estimata ce contine diverse si neprevazute= 38.900 euro, din care diverse si neprevazute= 0 euro
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/03/167900.zip