Prima paginăAnunțurioctombrie 2012 › Achiziții publice 29.10.2012
29 octombrie 2012

Achiziții publice 29.10.2012

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

29 octombrie 2012

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Prestari servicii “ întocmire studiu de fezabilitate si proiectare cladire cu functiuni medicale în incinta Clinicii Boli Infectioase I din str. Gh.Doja nr.89 ”
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/10/158844.zip

Servicii de proiectare pentru „Amenajarea interioara a Centrului Multifunctional al Consiliului Judetean Harghita”
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/10/158871.zip

Contractul are ca scop prestarea urmatoarelor servicii: - Elaborarea Documentatiei tehnice pentru Autorizarea executarii lucrarilor de Constructii (DTAC), Documentatiei tehnice pentru Organizarea Executiei lucrarilor (DTOE), Proiectului Tehnic, Detaliilor de Executie, Scenariului de securitate la incendiu; - Verificarea tehnica a proiectului la toate cerintele; - Asistenta tehnica a proiectantului pe toata perioada de executie a lucrarilor pentru AMBULATORIUL INTEGRAT AL SPITALULUI CLINIC DE URGENTA „PROF. DR. NICOLAE OBLU”, IASI, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Ofertantul trebuie sa depuna oferta pentru toate fazele de proiectare în conformitate cu specificatiile tehnice prevazute în Caietul de sarcini.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/10/158717.zip

Proiectare si executie garaje in zona- strada Tudor Vladimirescu nr.5
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/10/158731.zip

1.Servicii de proiectare pentru: a) reactualizarea documentatiilor: Studiu de Fezabilitate, Studiu geotehnic, Expertiza tehnica; b) intocmirea documentatiei faza PT+DE+CS si a documentatiei ptr. avize, acorduri autorizatii si alte asemenea, in vederea executarii lucrarilor privind realizarea obiectivului Supraetajare Pavilion A- Baza Nautica a Universitatii Maritime din Constanta, Malul Lacului Siutghiol, judetul Constanta. 2. Asistenta tehnica de specialitate din partea proiectantului: a) pe durata procedurii de atribuire a contractului de executie lucrari; b) pe perioada de executie a obiectivului de investitii/contractului de lucrari, pana la receptia la terminarea lucrarilor.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/10/158747.zip

Servicii de proiectare si executie de lucrari (constructii - rezistenta si arhitectura, instalatii termice, sanitare, electrice) pentru amenajare acoperis mansardat cu spatii cazare pentru sportivi.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/10/158753.zip