Prima paginăAnunțurimartie 2012 › Achiziții publice 06.03.2012
6 martie 2012

Achiziții publice 06.03.2012

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

6 martie 2012

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Elaborare proiect de reconversie functionala pod sediu INP. Valoare estimata: 93,590.13 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/03/131744.zip

Construire bazin de inot si sarituri de la trambulina in incinta curtii Liceului Teoretic A.I. Cuza. Valoarea estimata fara TVA: 42,192,960 RON. Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare 14 luni incepand de la data atribuirii contractului. Conditii de deschidere a ofertelor Locul: Primaria Sector 3 Str Parfumului Nr 2-4 Bucuresti - Sala de Consiliu.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/03/131712.zip

Elaborare proiect de consolidare - restaurare monument istoric. Valoare estimata: 107,510.8 RON,
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/03/131687.zip

Servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru reabilitarea blocurilor de locuinte din Sectorul 2- Zona Protejata. Valoare estimata: 301,158.78 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/03/131679.zip

Servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru reabilitarea blocurilor de locuinte din Sectorul 2 - pentru loturile 9,10,11. Valoarea estimata fara TVA: 2,606,624.75 RON. Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare 30 luni incepand de la data atribuirii contractului.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/03/131609.zip

Servicii elaborare plan urbanistic zonal crearea infrastructurii generale si specifice activitatilor de turism din arealul climatic otic, comuna albestii de arges, judetul arges. Planul Urbanistic Zonal va stabili reglementari specifice zonei de dezvoltare si functiuni complementare, circulatie, parcari, zone verzi, indici urbanistici de ocupare si utilizare a terenului conform normelor legale in vigoare. In Arealul Climatic Otic se urmareste realizarea infrastructurii generale si specifice activitatilor de turism, ce va contine urmatoarele obiective: Drumuri publice de interes local pentru satisfacerea cerintelor generale de transport in cadrul obiectivului turistic Otic Partie de schi Instalatie de alimentare cu apa potabila Instalatie de canalizare Instalatii de distributie energie electrica in tot arealul viitoarei statiuni Centrala electrica solara Observator turistic Instalatie de protectie împotriva fenomenelor meteorologice periculoase. Valoare estimata: 445,000 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/03/131498.zip

Proiectare si asistenta tehnica a lucrarilor de consolidare a imobilului situat in Municipiului Bucuresti, sector 1, str Nicolae Iorga nr.22. Valoarea estimata fara TVA: 199,077 RON. Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare 12 luni incepand de la data atribuirii contractului.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/03/131487.zip

Servicii de proiectare a lucrarilor de constructii pentru obiectivele de investitii noi-doua locuinte protejate in municipiul Sacele, jud.Brasov si un Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica in orasul Ghimbav, jud.Brasov- intocmirea documentatiei tehnice-faza proiectare si inginerie, elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie, elaborarea certificatului de performanta energetica a cladirilor, intocmire documentatie de licitatie-caiete de sarcini, elaborare deviz confidential. Valoare estimata: 99,090 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/03/131472.zip