Prima paginăAnunțurimai 2011 › Achiziții publice 23.05.2011
23 mai 2011

Achiziții publice 23.05.2011

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

23 Mai 2011

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Elaborare proiect tehnic,detalii executie,document.tehnica obtinere autoriz.construire,liste cantit.si lucrari si caiete de sarcini. Valoarea estimata fara TVA: 436,320 RON. Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare 24 luni incepand de la data atribuirii contractului. Restul doc in SEAP
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/05/106030.zip

Lucrari dezvoltarea zonei turistice ursoaia domeniul schiabil. Valoarea estimata fara TVA: 31,803,474.74 RON. Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare 24 luni incepand de la data atribuirii contractului.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/05/105874.zip

Contract de servicii de proiectare si executie lucrari pentru obiectivul: Reparatii capitale, pavaj curte interioara 3000 mp, la Grupul Scolar Bivolarie, judetul Suceava. Valoare estimata: 332,000 RON. Restul doc in SEAP http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/05/106137.zip

Servicii de proiectare-elaborare documentatii tehnico-economice (faza unica), verificare proiecte si executie lucrari de constructii-montaj Reabilitare constructie metalica pentru spatii de lucru atelier mecanic–SGA Arges. Valoare estimata: 274,193 RON. http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/05/106161.zip

Contract de concesiune in vederea realizarii si exploatarii unor imobile cu functiuni complexe, Bdul 21 Decembrie 1989 nr. 106, Cluj-Napoca. Valoarea estimata fara TVA: 68,994,581.88 Moneda: RON. http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/05/106191.zip

Servicii elaborare plan urbanistic general si regulament local de urbanism comuna oarta de jos , jud. maram. Valoare estimata: 118,000 RON. http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/05/106122.zip

Servicii realizare expertiza tehnica, Studiu de fezabilitate, certificat de urbanism si elaborare documentatii necesare obtinerii acordurilor/avizelor la faza Studiu de fezabilitate pentru proiect complex de investitii. Valoare estimata: 92,742 RON. http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/05/106089.zip