Prima paginăAnunțuriianuarie 2011 › Achizitii publice 21.01.2011
21 ianuarie 2011

Achizitii publice 21.01.2011

Stimate colege,
Stimati colegi,

Transmitem, in documentele de mai jos, anunturi privind achizitii de servicii de proiectare.

Cu stima,

21 ianuarie 2010

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus

Filiala Teritoriala Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014, Bucuresti, Romania
tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro

90239 Elaborare proiect tehnic, executie lucrari de constructie si dotarea cu mijloace fixe si obiecte de inventar pentru investitia: Institutul de cercetari avansate de mediu. Valoarea estimata fara TVA: 29,188,666 RON. Durata contractului sau termenul pentru finalizare 31 luni incepand de la data atribuirii contractului.

90223 Intocmirea fazelor de proiectare PT + DE si executie lucrari pentru obiectivul de investitii Pasaj rutier subteran Piata Charles de Gaulle. Cantitatea totala sau domeniul Valoarea de 168.913.550 lei reprezinta valoare estimata a contractului fara lucrari similare iar valoarea 236.478.970 lei reprezinta valoarea estimata a contractului care include si lucrarile similare care pot fi achizitionate, ulterior conform art. 122 lit j). Valoarea estimata fara TVA: intre 168,913,550 si 236,478,970 RON. Durata contractului sau termenul pentru finalizare 36 luni incepand de la data atribuirii contractului.

90234 Servicii de consultanta si proiectare pentru realizarea obiectivului investitional Centru de dezvoltare si cercetare aplicata Transilvania Motorland- comuna Tarlungeni, judetul Brasov. Valoarea estimata fara TVA: 450,000 EUR. Durata contractului sau termenul pentru finalizare 33 luni incepand de la data atribuirii contractului.

90450 Consolidare cladire PT 87 str.Clabucet nr.17 Timisoara ( proiectare si executie). Valoare estimata: 134,044 RON.

90458 Servicii proiectare pentru elaborare proiect tehnic in vederea construirii a4 casute in cartierul Galata, str. Azilului,nr.1,Iasi. Valoarea estimata fara TVA: 45,000 RON.

90479 Concurs de solutii pentru recompartimentare, modernizare si extindere - Hotel Parang - Baile Olanesti, jud. Valcea.

90446 Servicii de realizare proiect tehnic, detalii de executie, verificarea tehnica a proiectarii, elaborare documentatii necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente, asistenta tehnica pe perioada de implementare a proiectului, pentru obiectivul Extindere si reamenajare cladire liceu, cladire internat, sala de sport, amenajare curte Liceu M. Kogalniceanu, Comuna Snagov, Judetul Ilfov. Valoare estimata: 194,000 RON.

90414 Proiectare extindere si modernizare sediu administrativ. Valoare estimata: 25,000 RON.

90380 Proiectare si executie lucrari de constructie sisteme de inchidere si acoperis pentru complex sportiv. Valoare estimata: 1,198,600 RON.

90441 Proiect autorizatie desfiintare 51 imobile situate in perimetrele de licenta Pinoasa si Tismana. Valoare estimata: 56,000 RON. Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: Documentatia de atribuire este atasata electronic la prezenta invitatie de participare. Informatii suplimentare: Birou Achizitii Servicii, ing. Rosoga Mihai - tel: 0253/372556, int. 339.


Fișiere atașate: