Prima paginăAnunțuriianuarie 2011 › Achizitii publice 13.01.2010
13 ianuarie 2011

Achizitii publice 13.01.2010

Stimate colege,
Stimati colegi,

Transmitem, in documentele de mai jos, anunturi privind achizitii de servicii de proiectare.

Cu stima,

13 ianuarie 2010

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus

Filiala Teritoriala Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014, Bucuresti, Romania
tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro

89411 Reactualizare Plan Urbanistic General si regulament Local de Urbanism al comunei Ibanesti, judetul Botosani. Valoare estimata: 130,000 RON.

89416 Prestari servicii de proiectare - elaborare studiu de prefezabilitate / fezabilitate pentru obiectivul de investiti Construire de locuinte pentru tineri prin ANL in str. Aurului nr. 10. Valoare estimata: 73,340.8 RON.

89510 Constructia si proiectarea centrului de informare si promovare a turismului rural Tara Codrului Arinis jud.Maramures. Valoare estimata: 264,470 RON.

89343 Servicii de consultanta, proiectare, asistenta tehnica si supervizarea lucrarilor. Durata preconizata de implementare: 11 ani ( execitie 7 ani).Nr de statii estimat: 14. Lungimea traseului estimat:16 km. Persoana de contact: Dl. Stefan Rotaru- Director Tehnic si Investitii, e-mail: srotaru@metrorex.ro

89367 Reactualizarea planului urbanistic general si a regulamentului local de urbanism oras Covasna. Valoare estimata: 201,612 RON.

89141 Servicii de realizare proiect tehnic, detalii de executie, verificarea tehnica a proiectarii, elaborare documentatii necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente, asistenta tehnica pe perioada de implementare a proiectului, pentru obiectivul Extindere si remenajare cladire liceu, cladire internat, sala de sport, amenajare curte Liceu M. Kogalniceanu, Comuna Snagov, Judetul Ilfov. Valoare estimata: 501,000 RON. Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: La sediul Primariei Snagov, tel: 021 491 06 53, fax: 021 491 06 42.

88920 Intocmirea fazelor de proiectare PT + DE si executie lucrari pentru obiectivul de investitii: PARCARE SUPRATERANA SI TERENURI DE SPORT. Valoarea estimata fara TVA: 36,709,572.9 RON. Durata contractului sau termenul pentru finalizare 30 luni incepand de la data atribuirii contractului.

88876 Proiectare, intocmirea documentatiei de executie si executie lucrari de reabilitare si extindere la cladirea S.C. ELECTRICA S.A. a) Servicii de proiectare : elaborarea Proiectului Tehnic, Caietelor de Sarcini, Detaliilor de executie, Listelor de cantitati de lucrari si a documentatiilor pentru obtinerea avizelor si emiterea autorizatiei de construire b) Executie de lucrari pe baza proiectului elaborat. Valoarea estimata fara TVA: 11,300,000 RON. Durata contractului sau termenul pentru finalizare 36 luni incepand de la data atribuirii contractului. Restul doc este atasata in SEAP

88714 Proiectare si executie Bloc de locuinte sociale str. Tarafului FN - 32 apartamente. Valoarea estimata fara TVA: 3,548,000 RON. Durata contractului sau termenul pentru finalizare: 20 luni incepand de la data atribuirii contractului.

89611 Elaborare proiect tehnic, executie lucrari de constructie si dotarea cu mijloace fixe si obiecte de inventar, pentru investitia:Institutul de cercetari avansate de mediu. Valoarea estimata fara TVA: 29,188,666 RON.

89692 Servicii de proiectare specializata si consultanta in vederea obtinerii finantarii nerambursabile pentru proiectul Reabilitarea, modernizarea si echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de ortopedie Foisor. Valoarea estimata fara TVA: 275,000 RON. Durata contractului sau termenul pentru finalizare: 6 luni incepand de la data atribuirii contractului.

89641 Servicii de proiectare specializata si consultanta in vederea obtinerii finantarii nerambursabile pentru proiectul Reabilitarea, modernizarea si echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de copii Dr. Victor Gomoiu. Valoarea estimata fara TVA: 225,000 RON. Durata contractului sau termenul pentru finalizare 6 luni incepand de la data atribuirii contractului.


Fișiere atașate: