Prima paginăAnunțurimartie 2014 › Achiziții publice 18.03.2014
18 martie 2014

Achiziții publice 18.03.2014

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

18 martie 2014

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Proiectarea si executia lucrarilor aferente obiectivului de investitii “Extinderea si modernizarea Compartimentului de primire urgente al Spitalului Municipal Onesti” Etapa I. Proiectare: 129 900 lei (fara TVA); Etapa II. Executie lucrari de constructii si instalatii aferente 5 570 695 lei (fara TVA), astfel: - lucrari de constructii propuse (noi): 2 084 649 fara TVA - lucrari de interventii la spatii existente: 425 040 fara TVA - alei, trotuare, accese auto si pietonale: 70 728 lei fara TVA - retele exterioare si racorduri: 181 195 lei fara TVA - devieri + dezafectare retele: 21 372 lei fara TVA - refacere spatii verzi: 5 140 lei fara TVA - utilaje, dotari, echipamente: 2 740 749 fara TVA - lucrari pentru organizarea de santier: 41 822 fara TVA Etapa III. Asistenta tehnica pe parcursul derularii lucrarilor: 28 933 lei (fara TVA), Cheltuieli diverse si neprevazute (10%) in valoare estimata de 572 953 lei fara TVA. Valoarea estimata totala a investitiei (proiectare si executie) este de 6 302 481 lei fara TVA, din care: - valoarea estimata a investitiei (proiectare si executie) este de: 5 729 528 lei fara TVA; - cheltuieli diverse si neprevazute (10%) in cuantum de: 572 953 lei fara TVA
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2014/03/195154.zip