Prima paginăAnunțurimartie 2014 › Chestionar privind programul de formare profesională continuă propus de O.A.R.
18 martie 2014

Chestionar privind programul de formare profesională continuă propus de O.A.R.

Stimate colege,
Stimați colegi,

Transmitem alăturat, din partea O.A.R., solicitarea de a răspunde la un scurt chestionar (3 întrebări) privind programul de formare profesională continuă propus de ordin.

Cu stimă,

18 martie 2014

arh. Cornelia Burcuș
Secretar Executiv

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014, București, România
tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro

Mulțumim încă o dată tuturor participanților la Conferința profesională
"Formare profesională continuă în arhitectură - perspective corelate Franța / România", organizată de Ordinul Arhitecților din România în perioada 20-21 februarie a.c.

Din dorința de a continua programul de formare profesională continuă și de a răspunde adecvat și eficient așteptărilor membrilor OAR privind formarea profesională, vă adresăm rugămintea de a ne răspunde celor trei întrebări de mai jos (*primele două se adresează celor care au participat la conferința menționată*):

- Enumerați 3 puncte de interes descoperite și apreciate în tematica
conferinței profesionale "Formare profesională continuă - perspective
corelate Franța / România", organizată de Ordinul Arhitecților din România în perioada 20-21 februarie a.c.

1.
2.
3.

- Enumerați 3 puncte irelevante în tematica conferinței profesionale
"Formare profesională continuă - perspective corelate Franța / România",
organizată de Ordinul Arhitecților din România în perioada 20-21 februarie a.c.

1.
2.
3.

- Enumerați 3 tematici de interes care să stea la baza viitoarelor
programe de formare profesională continuă ale organizației.

1.
2.
3.

Vă mulțumim pentru efortul depus și pentru timpul alocat acestor
răspunsuri.

*Cu deosebită considerație, *
*Raluca Ștefan, consilier pentru comunicare*