Prima paginăAnunțurimartie 2014 › Noutăți legislative 18.03.2014
18 martie 2014

Noutăți legislative 18.03.2014

Stimate colege,
Stimați colegi,

Transmitem, în atașament, din partea O.A.R. următoarele:
- HOTĂRÂRE nr. 1 din 7 ianuarie 2014 privind completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 945/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor

- ORDIN nr. 18 din 19 ianuarie 2014 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 163/540/23/2009

- ORDIN nr. 105 din 28 ianuarie 2014 privind completarea reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008", aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 704/2009

- ORDIN nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației

- ORDIN nr. 127 din 29 ianuarie 2014 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispozițiile art. 27 și 28 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

- ORDIN nr. 223 din 23 februarie 2014 pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind execuția protecțiilor prin hidrofobizare a materialelor de construcție aparente - lemn, beton, cărămidă, piatră naturală și artificială" - indicativ GE 030-2014

Cu stimă,

18 martie 2014

arh. Cornelia Burcuș
Secretar Executiv

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014, București, România
tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro


Fișiere atașate: