Prima paginăAnunțurioctombrie 2013 › Achiziții publice 08.10.2013
8 octombrie 2013

Achiziții publice 08.10.2013

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

8 octombrie 2013

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Servicii de proiectare pentru întocmirea documentatiei tehnice P.T. privind obiectivul de investitii: ,,Extindere, mansardare si schimbare de destinatie cladiri, str.Vicentiu Babes nr.11-13 în vederea amenajarii Sectiilor de Obstetrica si Neonatologie din structura Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad, conform caietului de sarcini si Studiului de Fezabilitate ce fac parte integranta din documentatia de atribuire. Valoarea estimata, fara TVA, supusa procedurii de achizitie publica este de 365.650,00 lei, astfel: grupata pe capitole de cheltuieli privind proiectarea - întocmirea P.T. si D.D.E, inclusiv verificarea P.T.-ului, întocmirea certificatului energetic, întocmirea planului de sanatate si securitate în munca, planul calitatii, întocmirea D.T.A.C. cu toate avizele aferente, întocmirea documentatiei pentru licitatia lucrarii de executie si asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executarii lucrarilor.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/10/183204.zip

Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului, pentru proiectul „Modernizarea parcurilor balneare din statiunea Calimanesti-Caciulata”.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/10/183149.zip

Proiectare, asistenta tehnica si executia lucrarii pentru realizarea unui centru integrat de învatamânt farmaceutic – Facultatea de Farmacie din cadrul UMF Tg Mures, fezabil prin demolarea si construirea de noi cladiri care sa reuneasca într-un singur amplasament toate disciplinele specifice de farmacie.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/10/183050.zip