Prima paginăAnunțuriseptembrie 2012 › Achiziții publice 11.09.2012
11 septembrie 2012

Achiziții publice 11.09.2012

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

11 septembrie 2012

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Contract de servicii privind elaborarea Planului Urbanistic General al comunei Rosia Montana si a Regulamentului Local aferent
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/09/154427.zip

Cladirea Currtii de Apel Târgu Mures se afla pe Lista Monumentelor istorice din judetul Mures, având numarul 320 Ms-II-m-B-15511 Curtea de Apel Târgu Mures autoritatea contractanta, intentioneaza sa execute pentru cladirea existenta lucrari la nivel de reparatii capitale, lucrari de consolidare aferente lucrarilor de reparatii capitale si lucrari de modernizare.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/09/154322.zip

Obiectul contractului il constituie elaborarea proiectului fazele de proiectare PT+DTAC+DE asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor si executia lucrari aferente obiectivului de investitie REABILITARE CINEMATOGRAF DIN P-TA MAJLÁTH GUSZTÁV KÁROLY NR.2 etapele 1+2
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/09/154328.zip

Contractul implica parcurgerea si indeplinirea urmatoarelor etape: Etapa 1 – Studii de fundamentare, analiza-diagnostic Etapa 2 – Concept general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN) Etapa 3 – elaborare PLAN URBANISTIC GENERAL Etapa 4 – Avizare si aprobare P.U.G. Etapa 5 – elaborare PLAN de AMENAJARE A TERITORIULUI ZONAL METROPOLITAN Etapa 6 – avizare PLAN de AMENAJARE A TERITORIULUI ZONAL METROPOLITAN
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/09/154365.zip