Prima paginăAnunțurimartie 2012 › Achiziții publice 14.03.2012
14 martie 2012

Achiziții publice 14.03.2012

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

14 martie 2012

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Achizitie servicii de proiectare constructie demisol + P + 2E, str. Parangului nr. 45B, imobil aflat in administrarea autoritatii contrcatante, in vederea asigurarii conditiilor optime de locuit pentru persoanele institutionalizate. Valoare estimata: 306,000 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/03/132809.zip

Elaborarea documentatiei tehnice faza: proiect tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor si autorizatiei de construire pentru investitia Centrul De Ingrijire Si Asistenta Nusfalau si Asistenta tehnica. Valoare estimata: 127,548 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/03/132799.zip

Proiectare investitie: 1. proiectare reparatii curente la sectii nereabilitate 2. proiectare reparatii capitale pentru reabilitare sectia Oftalmologie 3. proiectare reparatii capitale pentru reabilitare sectia Ortopedie 4. proiectare modernizare, reabilitare si dotare bloc operator. Valoare estimata: 100,770 RON. Cuantumul garantiei de participare: Lot 1 proiectare reparatii curente la sectii nereabilitate 480 lei; Lot 2 proiectare reparatii capitale pentru reabilitare sectia Oftalmologie 480 lei; Lot 3 proiectare reparatii capitale pentru reabilitare sectia Ortopedie 480 lei; Lot 4 proiectare modernizare, reabilitare si dotare bloc operator 560 lei.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/03/132644.zip

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL (PUG) si REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM, COMUNA CRISTESTI, JUD. MURES. Valoare estimata: 96,774.19 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/03/132616.zip