Prima paginăAnunțurifebruarie 2012 › Achiziții publice 28.02.2012
28 februarie 2012

Achiziții publice 28.02.2012

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

28 februarie 2012

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Servicii de proiectare pentru obiectivul Centru de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Beclean, Jud Bistrita-Nasaud. Servicii de intocmire proiect tehnic cu detalii de executie,documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor legale pentru Centrul de Recuperare si reabilitare Neuropsihiatrica Beclean, Jud Bistrita-Nasaud. Valoare estimata: 67,622 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/02/131004.zip

Servicii de proiectare amenajare spatii Marinescu 23 Amenajare spatii de la etajele I-IV cladire Spatii de invatamant colegii si masterat. Valoare estimata: 98,467 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/02/130977.zip

Elaborarea studiilor de prefezabilitate si de fezabilitate, precum si fundamentarea economico-financiara, aferente directiei de dezvoltare a punctului de lucru AIBB-AV. Valoarea estimata fara TVA: 450,000 EUR. Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare: 12 luni incepand de la data atribuirii contractului.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/02/130887.zip

Elaborarea documentatiei in vederea realizarii proiectului tehnic, proiectului pentru obtinerea autorizatiei de construire, detaliilor de executie, elaborarii documentatiei pentru avize, acorduri, autorizatii si asistenta tehnica pentru obiectivul de investitii reabilitarea, modernizarea si dotarea ambulatoriului la spitalul orasenesc horezu. Valoare estimata: 103,500 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/02/130826.zip