Prima paginăAnunțuriiunie 2011 › Achiziții publice 01.06.2011
1 iunie 2011

Achiziții publice 01.06.2011

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

1 iunie 2011

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Concurs de solutii pentru amenajarea falezei muresului pe toata lungimea intravilanului mun. Arad.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/05/107281.zip

Sol de proiect pt. amenaj spatii Ag.C-ta, intocm ulter (DTAC, DTOE, PTh si DE), pt perfect, de procesare, de activ. bancar si pt mont de echip si instal Sol au la baz: doc de conc: date gen, tema de conc, relev imob si legis priv exec.doc teh - ec, apr. HG 28/2008 si priv. aut. exec lucr. de constr, Lg 50/1991.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/05/107283.zip

Servicii de proiectare Reparatii capitale sectia ATI cu fonduri alocate de catre bugetul de stat, Valoare estimata: 20,000 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/05/107194.zip

Servicii de punerea in siguranta noduri hidrotehnice pe raul dambovita in municipiul bucuresti. Servicii de proiectare a documentatiilor tehnico - economice ( faza S . F . ) , a studiilor de specialitate necesare ( topografice , geotehnice , hidrologice , expertiza , etc. ) , documentatia pentru obtinerea certificatului de urbanism ( planuri de situatie cu ridicare topografica vizate de OCPI ) , intocmirea documentatiilor necesare si obtinerea avizelor si acordurilor necesare obtinerii autorizatiei de construire , reactualizarea Devizul General ori de câte ori solicita achizitorul pe toata perioada pâna la elaborarea P.T.-ului si reactualizarea S.F.-ului , daca este cazul , pâna la elaborarea Caietului de Sarcini în vederea achizitionarii serviciilor de proiectare documentatii tehnico - economice ( fazele P.T. + C.S. , D.E. si P.A.C. ) ori de câte ori solicita achizitorul. Valoarea estimata fara TVA: 60,500 RON. Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare: 90 zile incepand de la data atribuirii contractului. Restul doc in SEAP
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/05/107276.zip

Servicii de proiectare a documentatiilor tehnico - economice (faza S. F.), a studiilor de specialitate necesare (topografice, geotehnice, hidrologice, expertiza, etc.), documentatia pentru obtinerea certificatului de urbanism (planuri de situatie cu ridicare topografica vizate de OCPI), intocmirea documentatiilor necesare si obtinerea avizelor si acordurilor necesare obtinerii autorizatiei de construire, reactualizarea Devizul General. Valoarea estimata fara TVA: 24,200 RON. Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare 90 zile incepand de la data atribuirii contractului.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/05/107232.zip

Servicii proiectare privind proiectul Amenajare parcare subterana in zona Teatrului National. Valoarea estimata fara TVA: 1,100,000 RON. Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare 4 luni incepand de la data atribuirii contractului.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/05/107150.zip

Servicii pt.elaborare docum.: SF, PT lucrari reabilitare Sediul Administrativ (DALI+PT). Valoare estimata: 124,000 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/05/107040.zip