Prima paginăAnunțurimai 2011 › Achiziții publice 04.05.2011
4 mai 2011

Achiziții publice 04.05.2011

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

4 mai 2011

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Elaborarea documentatiilor tehnico-economice, fazele PT/DTAC/DT avize, DE/CS verificare tehnica la obiectivul Reabilitarea si pregatirea sitului industrial poluat si neutilizat din satul Cozla, comuna Berzasca in vederea reutilizarii si dezvoltarii parcului de afaceri. Valoarea estimata fara TVA: 1,361,564 RON. Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare: 2 luni incepand de la data atribuirii contractului.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/05/103690.zip

Proiectare si executie lucrari de reparatii generale si de renovare, aferente Bloc operator si sectie ATI, precum si lucrari de drenaj, izolatie hidrofuga si igienizari aferente sectiilor PEDI1 si PEDI 2. Valoare estimata: 1,589,516.13 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/05/103626.zip

Proiectarea adaptarii proiectului pilot la conditiile specifice amplasamentului si executia lucrarilor aferente obiectivului de investitii: Bazin de înot olimpic - Municipiul Braila, Aleea Parcului nr. 7A, judetul Braila. Valoarea estimata fara TVA: 39,895,140 RON. Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare 18 luni incepand de la data atribuirii contractului.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/05/103644.zip

Proiect tehnic, verificare proiect tehnic pe specialitati, proiect organizare de santier si executie lucrari pentru: Reamplasare spatii speciale de depozitare in cazarma 917 Floresti. Valoare estimata: 1,976,606 RON. Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: Documentatia de atribuire este atasata prezentei invitatii. Se poate solicita vizitarea amplasamentului
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/05/103796.zip

Realizarea si exploatarea unui complex de tip aquapark, municipiul Cluj-Napoca, Bdul 1 Decembrie 1918 f.n. Valoarea estimata fara TVA: 43,763,546 Moneda: RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/05/103703.zip

Lucrari reparatii capitale la fatada Sala Sporturilor Antonio Alexe, proiectare si executie. Valoare estimata: 310,000 RON. http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/05/103973.zip

Servicii de proiectare pentru : Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationala Gavojdia 50 de benaficiari in Localitatea Gavojdia nr.314 Valoare estimata: 166,289 RON. http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/05/103871.zip

Studiu de fezabilitate Semnalizarea si delimitarea RBDD Studiu de fezabilitate si studii conexe (topo, geo), Evaluarea investitiei (Devizul General), Documentatia de avizare CTE-MMP, Documentatii pentru obtinerea Certificatului de Urbanism si a avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism, obtinerea certificatului de urbanism Valoare estimata: 137,097 RON. http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/05/103884.zip

Contractul de prestari servicii cuprinde urmatoarele: - Studiu de fezabilitate si studii conexe (topo, geo), Evaluarea investitiei (Devizul General), Documentatia de avizare CTE-MMP, Documentatii pentru obtinerea Certificatului de Urbanism si a avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism, obtinerea certificatului de urbanism. Valoare estimata: 137,097 RON. http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/05/103837.zip

Realizarea lucrarilor de proiectare si executie Sediu Gospodarie comunala in loc. Tunari, jud. Ilfov. Valoare estimata: 967,745 RON. http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/05/103843.zip

Elaborare sf, pt, dde construire camin cultural petrisat. Valoare estimata: 40,000 RON. http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/05/103903.zip

Contract de servicii si executie lucrari: SERVICIILE: elaborare proiect tehnic, detalii de executie, documentatii tehnice pentru obtinerea/prelungirea tuturor avizelor, acordurilor si autorizatiilor (inclusiv autorizatia de construire), verificare tehnica a proiectarii, asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor se efectueaza atat la sediul prestatorului, cat si la locul de executie a lucrarilor (asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor ). Executia LUCRARILOR de constructii la obiectivul Reabilitare camin cultural Bobilna, comuna Rapoltu Mare, jud. Hunedoara se efectueaza pe teritoriul administrativ al comunei Rapoltu Mare, in satul Bobilna. Valoare estimata: 466,600 RON. http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/05/103811.zip