Prima paginăAnunțuriianuarie 2011 › Achizitii publice 26.01.2011
26 ianuarie 2011

Achizitii publice 26.01.2011

Stimate colege,
Stimati colegi,

Transmitem, in documentele de mai jos, anunturi privind achizitii de
servicii de proiectare.

Cu stima,

26 ianuarie 2010

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus

Filiala Teritoriala Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014, Bucuresti, Romania
tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro

90796 Servicii de proiectare pentru obiectivul de investitii: Reabilitare termica a blocurilor de locuinte din Municipiul Bacau - 138 de blocuri. Servicii de proiectare, constand din: I. Expertiza tehnica a structurilor de rezistenta, II. Audit energetic cu elaborarea certificatelor de performanta energetica, III. Documentatie obtinere certificate de urbanism(CU) si avize si accorduri, IV. Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie, V. Documentatie tehnica de autorizare a lucrarilor de interventii , Proiect tehnic + Detalii de Executie + Caiete de Sarcini + Detalii pentru achizitia lucrarilor de interventie, pentru 138 de blocuri din Municipiul Bacau, cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea estimata fara TVA: 1,800,000 RON. Durata contractului sau termenul pentru finalizare 220 zile incepand de la data atribuirii contractului.

90812 Servicii de elaborare documentatie tehnico-economica (DALI, PT-DTAC, DE si asistenta tehnica), managementul proiectului si consultanta pentru proiectul de investitie Consolidare, restaurare, reabilitare si amenajare incinta corp C4-Chilii din cadrul Ansamblului Manastirii Radu Voda. Valoarea estimata fara TVA: 2,770,000 RON. Durata contractului sau termenul pentru finalizare 48 luni incepand de la data atribuirii contractului.

90894 Realizare Studiu de prefezabilitate privind stabilirea solutiei optime pt sursele de caldura in scopul eficientizarii si rentabilizarii sistemului de alimentare cu caldura urbana a municipiului Constanta. Valoare estimata: 505,921 RON. Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: Gratuit. Documentatia de atribuire este atasata acestei invitatii de participere si se poate descarca de la adresa de internet www.e-licitatie.ro de catre orice operator economic interesat.


Fișiere atașate: