Prima pagină › Analiza spațiilor publice ale sectorului 3 din Municipiul București

Workshop: Analiza spațiilor publice ale sectorului 3 din Municipiul București

Prezentare PS3.pdf

Începând din 2018, Filiala București a Ordinului Arhitecților din Romania a semnat un protocol de colaborare împreună cu Primăria Sectorului 3, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” și cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară București în vederea îmbunătățirii calității spațiului verde public al Sectorului 3.

Faza I a acestui demers a constat în parcurgerea și analizarea întregului teritoriu al Sectorului 3 al Municipiului București în cadrul unui workshop desfășurat în perioada septembrie 2018 – ianuarie 2019.

Obiectivele protocolului și ale workshop-ului au fost:

  1. Identificarea spațiilor din domeniul public (pe raza Sectorului 3).
  2. Analizarea spațiilor publice deja amenajate - „conformitatea” și „sustenabilitatea” amenajărilor.
  3. Identificarea spațiilor publice neamenajate.
  4. Identificarea terenurilor domeniul public cu potențial de a deveni spații verzi/spații utilizate, nu spații pierdute, prin amenajare – propunerea lor spre a deveni subiectul unor concursuri de soluție de arhitectură organizate de către OAR.
  5. Îmbunătățirea calității vieții în cartierele de locuințe colective și în noile dezvoltări periferice prin amenajarea de spații verzi publice cu participarea locuitorilor și implicarea grupurilor de inițiativă civică locale.
  6. Imaginea „verde“ a sectorului: propunerea de strategii de abordare a spațiilor publice corelate cu poziția lor în sector.

Finalitatea acestui workshop constă în concluziile și planșele de analiză prezentate mai jos și în realizarea unei baze de date de lucru constând din 172 de fișe ale diferitelor spații publice din sector.

În urma concluziilor acestui workshop, Primăria Sectorului 3 împreună cu OAR București au demarat discuțiile privind pornirea fazelor următoare ale colaborării, respectiv lansarea de concursuri de soluție de arhitectură pentru spații selectate din Sectorul 3 și demararea unor proiecte implicând participarea locuitorilor sectorului la conceperea și implementarea lor.

Spațiile de interes urban ale Sectorului 3, pentru care se recomandă selectarea proiectelor și a rezolvărilor de amenajare în urma unor concursuri de soluție de arhitectură. Ordinea lansării acestor concursuri va fi discutată ținând seama de prioritățile Primăriei Sectorului 3:

În cadrul parcurgerii la pas a sectorului s-au observat diverse modalități de implicare a locuitorilor în amenajarea spațiilor adiacente blocurilor. Dorim susținerea acestor inițiative, OAR București propunând medierea la nivel de proiecte de scara mică între energia cetățenilor și resursele Primăriei Sectorului 3:

S-au identificat zone cu potențial de creștere urbană la periferia Sectorului 3, pentru care sugerăm realizarea unei rețele stradale care să înglobeze coridoare de spații publice, spații verzi de mai mare amploare, legând astfel zonele construite de periferiile verzi ale sectorului și din afara orașului:

În afara concluziilor de sinteză ale întregului proces, cartarea spațiilor publice ale Sectorului 3 și documentarea lor în fișe este concepută ca o bază de discuție pentru dezbateri și proiecte viitoare:

fise.zip (56MB)

Hărți de sinteză a analizelor efectuate, precum și propuneri de strategie de abordare a întregului sector: