Prima paginăAnunțuriaprilie 2021 › Consultare publică PMB - Program Municipal de Restaurare a imobilelor monumente istorice si a imobilelor din ansambluri de arhitectură și zone construite protejate
5 aprilie 2021 • Diverse

Consultare publică PMB - Program Municipal de Restaurare a imobilelor monumente istorice si a imobilelor din ansambluri de arhitectură și zone construite protejate

Pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, vă aducem la cunoștință faptul că Primăria Municipiului București a lansat în consultare publică următorul  proiect de act normativ:

„Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului Municipal de Restaurare a imobilelor monumente istorice si a imobilelor aflate in ansambluri de arhitectură și zone construite protejate de pe teritoriul Municipiului București program finanțat de la bugetul local și din alte surse legal constituite, prin bugetul structurii de specialitate a Municipiului București, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, și a Normelor Metodologice aferente.”

Acesta poate fi consultat pe site-ul PMB www.pmb.ro, secțiunea Consiliul General al Municipiului București, subsecțiunea - Proiecte supuse dezbaterii publice - link: https://www3.pmb.ro/storage/proiecte/1617601572PH_restaurare_imobilelor_monumente_istorice.pdf

Propunerile, sugestiile, opiniile dvs. pot fi transmise  pe site –ul, PMB la secțiunea - comentarii, link : https://www3.pmb.ro/institutii/cgmb/dezb_publica/proiecte/1558  sau prin poștă electronică la adresa de email relatiipublice@pmb.ro (materialele  vor purta mențiunea „Recomandare la proiectul de act normativ……”) până la data de 26.04.2021.

Cu stimă,

Primăria Municipiului București

Direcția Relația cu ONG, Sindicate și Patronate