Prima paginăAnunțuriaprilie 2021 › AMCCRS - Dezbatere publică
5 aprilie 2021 • Agenda O.A.R. București

AMCCRS - Dezbatere publică

O zi importantă pentru București: patrimoniul construit devine sursă pentru creșterea economică și dezvoltarea economiei locale. Prin eforturile ultimelor luni, am reușit să creăm primul mecanism de salvare a clădirilor istorice din Capitală.

Cu sprijinul primarului general Nicușor Dan, proiectul Programului Municipal de Restaurare devine realitate. Timp de 30 zile, Primăria Municipiului București prin Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, lansează în dezbatere publică cel mai inovator și mai curajos Program pentru finanțarea proiectării, definitivării cărților funciare, inventarierii, consolidării, restaurării și punerii în valoare a imobilelor monumente istorice, imobilelor aflate în ansambluri de arhitectură clasate și în zone construite protejate de pe raza Municipiului București.

Programul Municipal de Restaurare este un program multianual de sprijin financiar și consultanță de specialitate și se bazează pe întreaga legislație în vigoare privind protejarea patrimoniului construit. Această legislație care a fost doar parțial aplicată în ultimii 30 de ani, la nivelul orașului București.

Beneficiarii programului sunt toți proprietarii de imobile monumente istorice, imobile aflate în ansambluri de arhitectură clasate și în zone construite protejate, persoane fizice sau juridice, de drept privat sau public, care îndeplinesc criteriile stabilite conform Normelor Metodologice publicate astăzi în dezbatere publică.

Finanțarea se face pe baza unor principii și criterii și se acordă în baza unui apel anual organizat de Primăria Capitalei prin Administrația pentru Consolidări.

Accesul la program este ierarhizat pe baza unui punctaj al unui consiliu tehnico-științific.

Un criteriu fundamental al Programului este stabilirea unor funcțiuni ale imobilelor finanțate care să asigure finanțarea mentenanței imobilului, crearea de locuri de muncă și susținerea industriilor culturale și creative, ospitalitate, HORECA, antreprenoriatul local, educația ș.a. care asigură creștere economică și atractivitate turistică.

Programul Municipal de Restaurare rezolvă problema punerilor în siguranță și a intervențiilor în primă urgență, cu respectarea valorii de patrimoniu în intervenție și pune bazele unui inventar digital al studiilor istorice pentru monumentele istorice și imobilele din zonele construite protejate de la nivelul Municipiului București.

Documentele pot fi accesate aici:

https://www3.pmb.ro/storage/proiecte/1617601572PH_restaurare_imobilelor_monumente_istorice.pdf?fbclid=IwAR1JFl8HnS3AyKX2kEEnFGCFZ2osPLM5LeNNfT1n_CUpk3fZHRJW7mVgKyM

Așteptăm observațiile și comentariile voastre.

Ne dorim o dezbatere largă la care să participe arhitecți, urbaniști, proiectanți, restauratori, experți, asociații profesionale, ONG-uri, antreprenori, companii private, și instituții financiare. Urmează întâlniri de consultare online, datele vor fi anunțate curând.

Mulțumiri deosebite echipei care și-a dedicat toate resursele pentru realizarea acestui Program!

Orașul este moștenirea pe care o lăsăm copiilor noștri, iar patrimoniul construit este o resursă neregenerabilă pe care trebuie să o protejăm ca să o transmitem mai departe.

Foto: Alberto Groșescu