Prima paginăAnunțuriseptembrie 2016 › Anunț angajare 30.09.2016 RATEN C.I.T.O.N.
30 septembrie 2016 • Diverse

Anunț angajare 30.09.2016 RATEN C.I.T.O.N.

C.I.T.O.N – sucursala- centrul de inginerie tehnologică obiective nucleare, cu sediul pe Platforma Măgurele-Ilfov organizează în data de 13.10.2016, concurs pentru ocuparea posturilor vacante cu studii superioare, cunoscători de limbă engleză  și operare  PC, vechime în domeniu 5 ani,  pentru specialitatea:

Tematica pentru examen și informațiile despre tipul de activitate al institutului se găsesc  pe site-ul nostru  www.citon.ro.

Înscrierile se fac la sediul C.I.T.O.N Din orasul Măgurele-Ilfov,  la biroul resurse umane până la data de  11.10.2016.

Relații la B.R.U. Telefon : 021/404.60.56

Concursul va consta în:

A)    Lucrare scrisă pentru verificarea cunoștințelor profesionale de specialitate și un test scris de limbă engleză;

B)    Interviu susținut în fața comisiei de examinare;

C)    Fiecare probă se va aprecia cu note de la 1 la 10 de fiecare membru al comisiei

-lucrarea scrisă cu pondere în nota finală de 75%

-interviul  cu pondere in nota finala de 25%

D)   Nota minimă de la care candidații se considera admiși este : 8 (opt)

Acte necesare înscrierii la concurs: 


Fișiere atașate: