Prima paginăAnunțuriseptembrie 2016 › ÎNTÂLNIRE OAR BUCUREȘTI - MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
30 septembrie 2016 • Agenda O.A.R. București

ÎNTÂLNIRE OAR BUCUREȘTI - MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

29 septembrie 2016

În luna august 2016, Filiala București a OAR a transmis către ministere și către toate primăriile din București "Raportul pentru București 2016", http://www.oar-bucuresti.ro/documente/rb16/, solicitând întâlniri în care să se discute posibile formule de colaborare pentru soluții pe termen scurt la problemele arhitecților și ale orașului.

Joi 29 septembrie 2016 a avut loc o primă întâlnire cu reprezentanții Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor la care au participat doamna Olimpia Negru, Secretar de Stat, un reprezentant al Agenției de Mediu București și mai mulți reprezentanți din Minister, în special responsabili cu managementul apelor. Din partea filialei, au participat arh. Șerban Sturdza, Președinte OAR București, arh. Ana Maria Goilav și arh. Bogdan Bogoescu, Vicepreședinți, arh. Andrei Marinescu și arh. Alexandra Stoica. Printre subiectele de discuție propuse de OAR București s-au numărat DÂMBOVIȚA ȘI REȚEAUA DE LACURI, BANDA VERDE, SPAȚIILE PUBLICE/ SPAȚII VERZI, TOALETĂRI, PARCUL PLUMBUITA, dar s-au adus în prim plan și aspecte care au consecințe asupra mediului, precum EFICIENȚA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR sau PMUD BUCUREȘTI-ILFOV, implicit problema POLUAREA AERULUI ÎN CAPITALĂ.

A fost stabilita o primă agendă comună, cu proiecte care să poată fi demarate imediat, în care una dintre priorități o reprezintă prevenirea inundațiilor urbane, frecvente în București, prin ameliorarea sistemului de colectare și drenare a apelor pluviale.

Concluziile acestei prime întâlniri au gravitat în jurul necesității unei strategii de dezvoltare a Capitalei în baza planificării integrate mediu-mobilitate-arhitectură iar propunerea OAR București pentru un Centru de Planificare Urbană a constituit astfel o temă recurentă de reflecție.

S-a convenit ca aceste întâlniri să aibă loc lunar și să implice în discuție cel puțin încă doi interlocutori: PMB și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.