Prima paginăAnunțurimartie 2014 › Achiziții publice 12.03.2014
12 martie 2014

Achiziții publice 12.03.2014

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

12 martie 2014

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Servicii de proiectare pentru întocmirea documentatiei tehnice P.T. privind obiectivul de investitii: ,,Extindere, mansardare si schimbare de destinatie cladiri, str.Vicentiu Babes nr.11-13 în vederea amenajarii Sectiilor de Obstetrica si Neonatologie din structura Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad, conform caietului de sarcini si Studiului de Fezabilitate ce fac parte integranta din documentatia de atribuire. Valoarea estimata, fara TVA, supusa procedurii de achizitie publica este de 365.650,00 lei, astfel: grupata pe capitole de cheltuieli privind proiectarea - întocmirea P.T. si D.D.E, inclusiv verificarea P.T.-ului, întocmirea certificatului energetic, întocmirea planului de sanatate si securitate în munca, planul calitatii, întocmirea D.T.A.C. cu toate avizele aferente, întocmirea documentatiei pentru licitatia lucrarii de executie si asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executarii lucrarilor.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2014/03/194610.zip

Prin prezentul contract se vor presta servicii de intocmire proiect tehnic, detalii de executie, documentatii in vederea obtinerii avizelor acordurilor si autorizatiilor si aistenta din partea proiectantului pe toata durata de executie a lucrarilor si executie lucrari a unui terminal de pasageri in incinta RA Aeroportul Iasi
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2014/03/194526.zip

1. Analiza aprofundata a unei regiuni selectionate (Studiul 1); 2. Planul de Actiune regional în materie de schimburi climatice si energie (Studiul 2); 3. Identificarea celor mai potrivite proiecte la termen scurt, cu studiile de pre-fezabilitate (Studiul 3); 4. Dezvoltarea unei metodologii pentru a asigura replicabilitatea si extinderea actiunii în alte regiuni din România (Studiul 4).
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2014/03/194529.zip

Servicii de proiectare si lucrari de constructii pentru obiectivul de investitie „Sala Multifunctionala –Complex Sportiv Lia Manoliu”.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2014/03/194518.zip