Prima paginăAnunțuriianuarie 2014 › Achiziții publice 29.01.2014
29 ianuarie 2014

Achiziții publice 29.01.2014

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

29 ianuarie 2014

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

II.1.5.1) Valoarea estimata a contractului este de : 4.248.410 lei fara TVA, din care 394.830 lei fara TVA, cheltuieli diverse si neprevazute, reprezentând un procent de 9,30%. II.1.5.2) Lucrarile pentru proiectarea si executia reabilitarii si amenajarii sediului din strada Alexandru Ivasiuc, nr. 34-40, sector 6, Bucuresti, includ: a)Activitati de proiectare ce constau în elaborarea tuturor documentelor necesare ( cum ar fi memorii,desene,calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic în conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de construire. Valoarea estimata a activitatii de proiectare este de 73.200 lei (fara TVA), reprezentând un procent de 1,73% din valoarea estimata a contract ; b)Elaborarea documentatiilor necesare obtinerii autorizatiei de construire; c)Lucrari de constructii si instalatii; Descrierea lucrarilor este disponibila în sectiunea Caietul de Sarcini : Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie (D.A.L.I.) din cadrul prezentei documentatii de atribuire.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2014/01/190431.zip