Prima paginăAnunțuriianuarie 2014 › UAR: anunt lansare concurs finantare proiecte culturale UAR
29 ianuarie 2014

UAR: anunt lansare concurs finantare proiecte culturale UAR

Stimate colege,
Stimati colegi

Uniunea Arhitectilor din Romania anunta organizarea sesiunii de acordare a finantarii proiectelor culturale din taxa de timbru de arhitectura.
Proiectele se depun la adresa: Uniunea Arhitectilor din Romania: Str. Dem. Dobrescu nr. 5, sector 1, Bucuresti.
Data limita de depunere a proiectelor este intervalul 5-7 martie 2014 intre orele 09:00.-16:00.
Pentru mai multe detalii privind regulamentul concursului,tematica si conditiile de participare va invitam sa consultati materialul alaturat.

Cu stima,

29 ianuarie 2014

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014, București, România
tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro

Stimată doamnă,
Stimate domn,

Uniunea Arhitecților din România are plăcerea de a vă anunța lansarea concursului ce vizează finanțarea proiectelor culturale din Fondul “Timbrul Arhitecturii” gestionat de UAR.

Plafonul maxim care poate fi solicitat este de 40.000 lei.
Se acordă finanțări nerambursabile pentru proiecte cu derulare începând cu data semnării contractului pâna în 10 noiembrie 2014, în limita a 275.000 lei.
Nicio finanțare nerambursabilă nu poate depăsi 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului. Diferența se acoperă din resursele proprii ale solicitantului, ale partenerilor sau din alte surse, în afara celor ale UAR.

Beneficiari eligibili
a/ persoane juridice de drept privat care, potrivit actelor constitutive, desfășoară activități culturale și sociale (ONG-uri);
b/ instițutii publice care organizează activități culturale și sociale.

Tematici eligibile în 2014
a/ biografii de arhitecți notabili (studii, profesori, exercitarea meseriei, lucrări, opere în Lista Monumentelor Istorice, evaluare, contribuții la dezvoltare domeniului etc.);
b/ producerea, conservarea și punere în valoare a documentelor de arhitectură (relevee, material fotografic etc.) din România, privind străzi, galerii, scuaruri, piețe, istoric, planuri, desfăsurări, vederi detaliu și ansamblu, vederi aeriene etc.
c/ monografii de clădiri monumentale (situare, istoric, valori, descriere, planuri, sistem constructiv, materiale, fațade, fotografii, autor, executant, comanditar);
d/ tratate, dictionare, ghiduri (cercetări istorie teorie, cronologii, monografii regionale, instrumente de lucru cu caracter enciclopedic, îndrumare turistice privind obiecte de arhitectură, ansambluri, zone etc.);
e/ acțiuni de salvgardare și punere în valoare a obiectivelor cu semnificație culturală;
f/ acțiuni de încurajare efectuate de catre tinerii arhitecti și membrii U.A.R în vederea implicării civice în probleme ce țin de cadrul construit al localităților;
g/ ateliere, școli de vară, work shop-uri ce implică dobândirea de către tinerii arhitecti a unei practici în meserii tradiționale specifice lucrărilor de restaurare a clădirilor.
Solicitările se trimit la adresa: Uniunea Arhitecților din România, str. Dem. Dobrescu nr. 5, București, Sector 1.

Proiectele trebuie să ajungă la adresa indicată în intervalul 5 - 7 martie, 9:00 - 16:00, indiferent de modalitatea de expediere aleasă - prin poșta, prin depunere directă etc.

Regulamentul integral al concursului poate fi consultat pe
http://www.uniuneaarhitectilor.ro/lansarea-concursului-uar-de-finantare-a-proiectelor-culturale-2014.html

Florin Bălteanu,
Coordonator Departament Functional
"Proiecte culturale FTA"
al Comisiei Culturale a
Senatului UAR