Prima paginăAnunțurinoiembrie 2013 › Achiziții publice 07.11.2013
7 noiembrie 2013

Achiziții publice 07.11.2013

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

7 noiembrie 2013

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Obtinerea documentatiei (PUZ) pentru amenajarea terenului in vederea lotizarii.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/11/185328.zip

Consolidare si modernizare cladire compensator statia Suceava (proiectare)
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/11/185298.zip

Obiectul contractului il reprezinta lucrari de imbunatatiri funciare, constand in Proiectare (incluzand Proiect Tehnic, Detalii de Executie, Caiete de sarcini pe specialitati, Avize si Verificarea tehnica a proiectarii) si executie lucrari pentru proiectul “ MODERNIZAREA SI RETEHNOLOGIZAREA PLOTULUI DE IRIGATII SPP 14, DIN AMENAJAREA DE IRIGATII CAMPIA COVURLUI, JUDETUL GALATI ”. Tinand cont de specificul programului de finantare si de necesitatarea urmaririi active a reducerii consumurilor de apa si energie, achizitia este definita drept „ecologica” in conditiile legislatiei europene si nationale aplicabile – a se vedea http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm. Valori maximale: I. Executie 3.943.130 lei, din care: 1.Amenajari pentru protectia mediului = 6.931 lei; 2.Constructii si instalatii = 3.897.228 lei; 3.Montaj utilaj tehnologic = 0 lei; 4.Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj ( procurare ) = 0 lei; 5.Organizare de santier = 38.971 lei; 6.Probe tehnologice, rodaje, expertize la receptie = 0 lei; 7.Cheltuieli diverse si neprevazute = 0 lei; II.Proiectare 64.968,17 lei, din care: 1.Proiect tehnic = 47.131,05 lei; 2.Detalii de executie = 17.837,12 lei; 3.Verificarea tehnica a proiectarii = 0 lei;
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/11/185242.zip