Prima paginăAnunțuriseptembrie 2013 › Achiziții publice 26.09.2013
26 septembrie 2013

Achiziții publice 26.09.2013

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

26 septembrie 2013

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Proiectare si executie - MODERNIZARE STADION VECHI - amenajare teren = 97.500 lei-parcari auto si alei - cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului = 50.543 lei-bransament apa, canalizare, alimentare cu energie electrica si alimentare cu gaze naturale. - cheltuieli pentru proiectare, asistenta proiectant, verificare proiect si avize =27320 lei - cheltuieli pentru investitia de baza= 1.232.284 lei-copertina pentru tribuna, construire sediu administrativ, teren de tenis, reabilitare poarta acces incinta, imprejmuire, utilaje si dotari - organizare de santier= 20.194 lei TOTAL VALOARE ESTIMATA CONTRACT FARA DIVERSE SI NEPREVAZUTE = 1.427.841 lei - diverse si neprevazute 4,75% = 1.427.841x 4,75% = 67.822 lei TOTAL VALOARE ESTIMATA CONTRACT CU DIVERSE SI NEPREVAZUTE = 1.495.663 lei
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/09/182416.zip

Servicii de proiectare pentru proiectul „Reabilitare sediu Primaria Municipiului Craiova str. A.I. Cuza nr. 7”- expertiza tehnica, DALI+PT, conform cerintelor caietului de sarcini(Tema de proiectare) nr. 121878/14.08.2013 Obiectul contractului de servicii: - Expertiza tehnica ; - Audit energetic; - Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (DALI); - Analiza cost-beneficiu; - Proiect tehnic (PT); - Documentatie tehnica pentru autorizatie de construire (DTAC) + DTOE + Detalii executie (DE); - Asistenta tehnica de specialitate din partea proiectantului pe toata perioada executiei lucrarilor.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/09/182343.zip