Prima paginăAnunțurimai 2013 › Achiziții publice 23.05.2013
23 mai 2013

Achiziții publice 23.05.2013

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

23 mai 2013

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Servicii de proiectare tehnica (elaborare proiect tehnic, detalii de executie, documentatii pentru obtinerea autorizatiei de construire, avizelor si acordurilor), verificarea tehnica a proiectului si asistenta tehnica din partea proiectantului si executie de lucrari (reabilitare si extindere drumuri forestiere)
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/05/173269.zip

Scopul acestui contract îl reprezinta elaborarea proiectului tehnic si executia lucrarii Construire parcare supraetajata în Municipiul Slatina – Aleea Rozelor. Obiectul contractului se regaseste în caietul de sarcini si studiul de fezabilitate care fac parte integranta din documentatia de atribuire. Obiectivul general al proiectului îl reprezinta cresterea nivelului de calitate a vietii pentru toti rezidentii din proximitate, precum si pentru conducatorii de vehicule care tranziteaza zona sau pentru care exista necesitatea parcarii temporare în zona, atât prin oferirea unui spatiu de parcare suficient de mare, prezentând o atractivitate si un grad de siguranta sporite, cât si prin fluidizarea traficului pe arterele adiacente. Se sa construi o parcare supraetajata S+P+1E, cu acces pe rampa, moderna, cu structura de beton armat, va contribui si la cresterea gradului de atractivitate al municipiului, revitalizarea urbana, asigurarea calitatii infrastructurii orasului si cresterea calitatii serviciilor sociale la nivelul standardelor europene, îmbunatatirea calitatii vietii si sigurantei cetatenilor ei. Contractul va cuprinde ca obligatii: - expertizarea tehnica a postului trafo existent pe teren si efectuarea unor eventuale studii suplimentare ce se dovedesc a fi necesare; - elaborarea documentatiilor si întocmirea dosarelor pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de executie a lucrarilor (DTAC) conform prevederilor Certificatului de Urbanism si a studiilor existente; - depunerea dosarelor la autoritatile de avizare si autorizare competente, sustineri ale documentatiilor tehnice la comisiile de specialitate, ridicarea avizelor si autorizatiilor; - elaborarea proiectului tehnic (PT), a caietelor de sarcini (CS) si detaliilor de executie a lucrarilor în conformitate cu H.G. nr.28/2008; - asistenta tehnica pe perioada de derulare a lucrarilor de constructii; - executie lucrari de constructii si instalatii pentru construirea unei parcari supraetajate S+P+1E cu acces pe rampa. Principalele lucrari ce se vor executa sunt: terasamente, demolare borduri, demolare spatii verzi, spargere platforma betonata; amenajarea terenului, executie piloti forati, sapaturi si excavatii fundatie, inclusiv nivelari si compactari, montare hidroizolatii, amplasare separator de hidrocarburi si rezervor apa de incendiu, realizarea instalatiilor subterane, realizare structura din beton armat, executia instalatiilor din cladire (de canalizare, de alimentare cu apa, de telefonie, electrice, de ventilare, PSI, etc.), finisaje interioare, montare tâmplarii interioare si exterioare, montarea instalatiilor si echipamentelor de control, monitorizare si plata acces si stationare autovehicule in parcare. Cuantumul aferent pentru diverse si neprevazute este de 8% din valoarea estimata precizata la II.2.1.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/05/173200.zip

Contractul are ca scop: Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitie "Infiintare centru after school in localitatea Dumbravita, judetul Maramures".
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/05/173282.zip

Intocmire documentatii Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic si Caiet de Sarcinit pentru :,, Reabilitare termica sediu ST Craiova,, (Proiectare) in conformitate cu Tema de proiectare Nu sunt aplicabile prevederile art.29alin.2^1 din OUG nr.34/2006 astfel cum a fost completata si modificata prin OUG nr.77/2012
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/05/173253.zip