Prima paginăAnunțurimartie 2013 › Achiziții publice 19.03.2013
19 martie 2013

Achiziții publice 19.03.2013

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

19 martie 2013

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Servicii de proiectare pentru Lucrări de interventie în vederea cresterii performantei energetice a blocurilor de locuinte aflate pe raza municipiului Caracal: 1. Expertiza tehnica; 2. Audit Energetic; 3. Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie (D.A.L.I.); 4. Documentatia Tehnica de autorizare a executarii lucrarilor de interventie si pentru obtinerea avizelor si acordurilor necesare obtinerii Autorizatiei de Construire; 5. Proiect Tehnic + Detalii de Executie si Caiet de Sarcini pentru achizitia lucrarilor de interventie proiectate; 6. Asistenta tehnica
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/03/168220.zip

Executia lucrarilor si proiectare detalii de executie la obiectivele de investitie „Complexul Memorial Ady Endre” din localitatea Ady Endre, „Cuptoarele Dacice” din localitatea Mediesu Aurit si „Casa Memoriala dr. Vasile Lucaciu” din localitatea Apa, conform Caietului de sarcini din Sectiunea II a documentatiei de atribuire. Valoarea estimata fara TVA: 655584 lei (reprezentând echivalentul a 149512,90 euro, curs inforeuro pe luna februarie 2013: 1 euro = 4,3848 lei). Suma aferenta procentului de diverse si neprevazute: 0 lei.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/03/168240.zip

Proiecte Autorizatii desfiintare 30 imobile situate în perimetru de licenta Pinoasa si Tismana. Achizitia serviciului este necesara pentru crearea fronturilor de lucru în vederea continuarii lucrarilor miniere în carierele de lignit.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/03/168305.zip