Prima paginăAnunțurinoiembrie 2012 › Cursul de formare a mediatorilor BASIC MEDIATION COURSE - 24 noiembrie - 8 decembrie 2012
7 noiembrie 2012

Cursul de formare a mediatorilor BASIC MEDIATION COURSE - 24 noiembrie - 8 decembrie 2012

Stimate colege,
Stimați colegi,

Transmitem alăturat oferta privind cursul de formare a mediatorilor BASIC MEDIATION COURSE - 24 noiembrie - 8 decembrie 2012, București, organizat de Edumonde Mediation în colaborare cu Edumonde NL.

Cu stimă,

7 noiembrie 2012

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014, București, România
tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro

Vă invităm să participați la cursul de formare a mediatorilor
BASIC MEDIATION COURSE - 24 NOIEMBRIE - 8 DECEMBRIE 2012 - BUCURESTI
Cursul este organizat de Edumonde Mediation în colaborare cu Edumonde NL, furnizor de formare a mediatorilor acreditat de Institutul de mediere din Olanda.
Programa cursului este elaborată în conformitate cu Standardele Uniunii Europene și Codul European de Conduită pentru Mediatori.

Dorim să vă informăm că începând din 9 IANUARIE 2013, odată cu intrarea în vigoare a Legii 115/2012, se instituie
OBLIGATIVITATEA participării PĂRȚILOR ÎN CONFLICT la ȘEDINȚA DE INFORMARE cu privire la AVANTAJELE MEDIERII.

Regasiți atașat formularul de înscriere și extrase din Legea 115/2012.

Vă prezentăm în continuare ANUNȚUL DE LANSARE A CURSULUI
și
Vă rugăm, nu ezitați să ne contactați pentru detalii suplimentare!

Cu deosebită stimă,
Dana Mustață
0216422452

Edumonde Mediation
Furnizor de programe de formare profesională în domeniul medierii organizează
CursUL de FORMARE A mediATORILOR
BASIC MEDIATION COURSE 24 nov - 8 dec 2012 - BUCUREȘTI
Curs acreditat de Consiliul de Mediere din România prin Hot. CdM nr. 1004/06.06.2008

Prezentare:
Cursul se adresează persoanelor care doresc să își însușească competențele și abilitățile de mediator. Cursul asigură dobândirea competențelor profesionale prevăzute de Standardul ocupațional al mediatorului și a abilităților necesare în exercitarea profesiei de mediator. Cursul contribuie la dezvoltarea personală a participanților, cunoștințele dobândite fiind utile în cariera profesională curentă. BASIC MEDIATION COURSE furnizează o bază solidă pentru studiile de specializare viitoare și acoperă următoarele teme de studiu principale:
· Mediatorul – rol, atribuții, competențe
· Dimensiunile medierii
· Metode și tehnici de mediere
· Standarde profesionale
Inscriere:15 octombrie – 15 noiembrie 2012, in limita locurilor disponibile
Admitere:condiție obligatorie: studii superioare în orice domeniu
în ordinea primirii solicitărilor, pe măsura finalizării etapelor de înscriere
Perioada: 24 noiembrie – 8 decembrie 2012
Durata: 80 ore de formare teoretică și practică
Tehnici de predare: interactivă - jocuri de rol - studii de caz
Grupa de formare: 15 - 24 cursanți
Limba de predare: suport de curs bilingv engleză - română
Multimedia: prezentări video cu cazuri concrete de mediere subtitrate în română
Program: luni-vineri seara și în week-end; 15 zile – 4-6 ore/zi
Locația:Hotel Confort Traian Str. Traian nr. 55A Bucuresti Sector 2
Examen:10 decembrie 2012
Taxa de participare:include taxele de înscriere și examinare
3.800 lei plata anticipată integrală, data limită a plății 15 nov 2012
4.000 lei plata eșalonată în 3 tranșe până la finalizarea cursului
Etapele de înscriere:
a)Transmiterea Formularului de înscriere, însoțit de Curriculum Vitae și o copie CI
b)Locul în grupa de formare este asigurat de achitarea primei tranșe/plata anticipată integrală a taxei de participare
c)Încheierea contractului de formare profesională cu furnizorul de formare
Taxa de participare include:
– costurile de organizare aferente cursului
– suportul de curs bilingv (format electronic)
– instruirea teoretică și practică
– eliberarea Certificatelor de absolvire emise de Consiliul de Mediere
– costurile de organizare a examenului de absolvire
Modalități de plată:
Taxa de participare se poate achita prin două modalități de plată, în funcție de opțiunea exprimată de cursant la înscriere:
a) Plata anticipată integrală în valoare de 3.800 lei, data limită a plății 15 nov 2012
sau
b) Plată eșalonată în valoare de 4.000 lei, în 3 tranșe:
– tranșa I - 1.000 lei, în perioada de înscriere comunicată la lansarea cursului
data limită a plății 15 nov 2012
– tranșa a II-a - 1.000 lei, cu cel mult 2 zile înainte de începerea cursului
data limită a plății 22 nov 2012
– tranșa a III-a - 2.000 lei, cu cel mult 2 zile înainte de finalizarea cursului
data limită a plății 6 dec 2012
Taxa de participare se achită prin virament bancar sau prin depunere de numerar în contul bancar al furnizorului de formare.
Documentele de înscriere și confirmările de plată se transmit prin fax la 021-6422452 sau prin e-mail la office@edumonde-mediation.ro
Datele de identificare ale furnizorului de formare:

Edumonde Mediation SRL

Str. Austrului nr. 12 Sector 2 București
J40/6687/2008
RO23715691
RO36BRDE441SV14106604410 BRD-Agenția Carol


Fișiere atașate: