Prima paginăAnunțurinoiembrie 2012 › Achiziții publice 07.11.2012
7 noiembrie 2012

Achiziții publice 07.11.2012

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

7 noiembrie 2012

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

ACTUALIZARE PUG SI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/11/159712.zip

In baza contractului se vor presta servicii de intocmire a documentatiei: “SF+PT+DE pentru obiectivul de investitii “Pasaj Popa Sapca” , astfel incat sa cuprinda urmatoarele aspecte: Str. Popa Sapca se va proiecta ca o strada de categ.a II-a, Bv.Antenei se largeste la 4 benzi de circulatie, se va proiecta intersectia dintre str. Popa Sapca-str. Demetriade-Bv.Antenei, se va analiza posibilitatea modificarii inaltimii libere pe sub pasaj, se vor proiecta racordurile cu strazile adiacente, trotuare, piste de ciclisti, dispozitive de colectare si scurgere a apelor meteorice, se va analiza posibilitatea amenajarii de zone verzi. Serviciile vor fi prestate in conformitate cu cerinteler din documentatia de atribuire.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/11/159729.zip