Prima paginăAnunțurioctombrie 2012 › Achiziții publice 02.10.2012
2 octombrie 2012

Achiziții publice 02.10.2012

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

2 octombrie 2012

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

întocmirea „ PUZ – Domeniul schiabil Etapa a-II-a”, cod CPV: 71410000 – servicii de urbanism
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/10/156212.zip

Proiectare si executie Centrul Medical de Medicina Hiperbara la Spitalul Clinic „ Prof. Dr. Victor Babes „
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/10/156259.zip

Proiectarea si executia lucrarilor de reparatii la cladirea statiei CF Episcopia Bihor Pentru serviciul de proiectare sunt necesare urmatoarele faze: PTh – 3 ex., DDE – 3 ex.deviz general - 3 ex.,DTAC - 2 ex., Documentatia de proiectare întocmita pe faze (PTh+DE ) va fi verificata de verificator atestat MLPTL conform HGR 925/1995, ORD MLPTL 77/N/28.10.1996 si se va aviza de catre investitor dupa întocmirea fiecarei faze în parte. Comanda pentru întocmirea fazei urmatoare se va face numai dupa avizarea fazei precedente.Obtinerea avizelor si Autorizatiei de de Contruire va intra in obligatiile ofertantului castigator. Taxele aferente obtinerii avizelor, acordurilor si aprobarilor de la institutiile abilitate vor fi achitate separat de beneficiar. Executia lucrarii se va demara dupa aprobarea de catre autoritatea contractanta a devizului general al lucrarii.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/10/156302.zip