Prima paginăAnunțuriseptembrie 2012 › Achiziții publice 18.09.2012
18 septembrie 2012

Achiziții publice 18.09.2012

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

18 septembrie 2012

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Elaborarea fazelor de proiectare la obiectivul de investitii ”Reabilitare imobil Al.Odobescu nr.17,municipiul Bistrita” (DALI+PT+CS+DE)
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/09/154944.zip

• Proiectare, ce va include realizarea fazelor de proiectare DTOE+DTAC+PT+DE ( proiectul tehnic efectiv, care sa includa si proiectul termomecanic necesar pentru autorizarea centralelor termice, proiectul pentru partea de curenti slabi, proiectul de demolare, detalii tehnice de executie, proiect de amenajari interioare, proiect de amenajari peisagistice exterioare, etc.). Se va realiza si actualizarea devizului general din Studiul de Fezabilitate. Se va realiza verificarea tehnica a proiectarii prin intermediul verificatorilor de proiect autorizati pentru fiecare specialitate în parte, întocmirea documentatiilor pentru obtinerea / prelungirea avizelor, acordurilor, autorizatiilor faza PT precum si obtinerea acestora în numele autoritatii contractante, asistenta tehnica neconditionata pe toata perioada de derulare a investitiei din partea proiectantului, realizarea expertizei tehnice, realizarea studiului geotehnic, ridicari topografice, dupa caz, întocmirea documentatiei cadastrale si realizarea înscrierii în cartea funciara sau actualizarea acesteia, dupa caz.Lucrarile de executie, care vor include lucrari pentru amenajarea terenului, peisagistica, lucrari de desfaceri si demolari, lucrari pentru investitia de baza, racordarea la utilitati, dotari, utilaje.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/09/154774.zip

achizitia serviciilor de expertizare, audit energetic, DALI, proiectare a blocurilor în vederea cresterii eficientei energetice a blocurilor de locuinte
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/09/154801.zip